bedrijven picto

Integrale bedrijfstrajecten

Integrale bedrijfstrajecten

Wil je zwerfvuil of sluikstort aanpakken op of rond je bedrijventerrein? Wil je samen met collega's de handen uit de mouwen steken of wil je een specifieke problematiek aanpakken om de openbare netheid te verbeteren?
Via de projectoproep kan je een financiering hiervoor ontvangen en bieden we je begeleiding indien gewenst.

Dien nu je projectaanvraag in!

Kan jouw bedrijf meedoen?

Deze projectoproep staat open voor elk bedrijf gevestigd in het Vlaamse Gewest dat zich wil inzetten voor meer openbare netheid.  
Bent u gevestigd in het Waalse Gewest? Neem dan zeker een kijkje op walloniepluspropre.be, ook zij hebben deze projectoproep gelanceerd.

Hoe gaat het in zijn werk?

De procedure omvat volgende stappen:

1. Projectaanvraag indienen
Een projectaanvraag kan worden ingediend door het invullen van het invulformulier (zie hieronder) en dit terug te sturen naar Mooimakers.  Op dit invulformulier geef je aan welke acties je wil ondernemen en hoe je dit wil aanpakken. Daarnaast vul je ook de Quick scan in en voeg je deze toe.  De quick scan is een excel-formulier dat je kan helpen om in te schatten waar je als bedrijf kan op inzetten. Je vindt meer informatie in het bestand zelf.

Downloads:

Indienen van een projectaanvraag kan door de gevraagde documenten ingevuld terug te sturen naar info@mooimakers.be.
Mooimakers zal de ontvangen aanvragen beoordelen en deze goed- of afkeuren. Je ontvangt hiervan een bericht ten laatste een maand na indienen van de aanvraag. In sommige gevallen zal Mooimakers meer info opvragen (in geval van twijfel of onduidelijkheden) en kan een aanvraag nog worden bijgestuurd. Vanaf het moment van goedkeuring van de aanvraag door Mooimakers, begint de projectperiode (van maximum 1 jaar) te lopen.

2. Rapporteren
Maximum een jaar na de start van het project moet hierover worden gerapporteerd. Dit rapport geeft weer welke acties zijn ondernomen, hoe ze zijn verlopen en wat de eventuele resultaten hier van zijn. Mooimakers bezorgt je hier nog een invulformulier voor. Op dat moment kunnen ook de gemaakte kosten in het kader van deze acties worden bijgevoegd en gestaafd met bewijsstukken.  Mooimakers behoudt zich het recht voor om ingediende kosten te weigeren indien deze niet relevant, excessief of ongewenst worden geacht.

3. Financiering van de gemaakte kosten
Nadat de rapportering is afgerond en goedgekeurd, en dus ook de bijhorende kosten zijn beoordeeld, zal Mooimakers je een bestelbon met facturatiegegevens bezorgen. Er kan dan een factuur ter attentie van Mooimakers worden opgesteld voor het overeengekomen bedrag.
De maximum financiering per project is vastgelegd op €15.000.  Deze financiering is onderworpen aan voorwaarden. Je vindt hierover meer informatie in de infofiche. Wanneer een project in de 2 regio's (Vlaanderen en Wallonië) wordt ingediend, wordt de maximumfinanciering opgetrokken tot €25.000.

4. Tussentijdse opvolging
Mooimakers biedt je de mogelijkheid tot tussentijdse opvolging (indien gewenst). Dit kan bestaan uit een persoonlijk overleg, mailwisseling edm. Het volstaat om dan even met ons contact op te nemen via mail of telefoon. 
Er is sowieso een aanbod van communicatie- en ander materiaal beschikbaar in de webwinkel. Dit aanbod is gratis en wordt ook steeds aangevuld en aangepast.

Nog vragen? Contacteer ons!