Subsidies via OVAM

De OVAM biedt 2 vormen van subsidiëring aan (samenwerkingsverbanden van) gemeenten:

Subsidie recipiënten

Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden krijgen steun voor investeringen in selectieve inzameling en beheer van afvalstoffen.  

subsidie innovatieve projecten

De OVAM subsidieert jaarlijks (inter)gemeentelijke projecten die op een innovatieve manier aan de slag gaan met duurzaam materialenbeheer in de praktijk.

Lees meer over deze mogelijke subsidies op de site van OVAM.