Vormingen Professioneel communiceren rond handhaving zwerfvuil en sluikstorten

Handhaving is meer dan louter sanctioneren alleen. Het is het doen naleven van de regels. De mensen op het terrein  (hulppolitiemensen, stadswachten, gemeentelijk medewerkers, terreinbeheerders) hebben niet altijd een sanctioneringsbevoegdheid. Toch wordt van hen verwacht dat ze mensen aanspreken en wijzen op de norm. Dit blijkt in de praktijk niet steeds makkelijk. Daarom willen we een vorming aanbieden om hen instrument aan te reiken om in interactie te gaan met mensen die foutief gedrag vertonen. Op deze wijze willen we de drempel verlagen en handhaving niet enkel verengen tot beboeting.

Een belangrijk deel in de opleiding van een dag wordt besteed aan interactie en praktijk. De nadruk ligt op het leren via actieve deelname en voorbeelden. De situaties en voorbeelden die worden besproken komen uit de praktijksfeer van de deelnemers.

Doelgroep van de vorming

Zowel personen met handhavende bevoegdheid als zonder handhavende bevoegdheid. Deze personen hebben een sociale controlefunctie en zijn bereid om vervuilers aan te spreken in een veilige context.
 

Geen infosessies gevonden voor opgegevens filters.