Het basisactieplan

Om je kandidaat te stellen voor een coachingtraject vragen we om een basisactieplan in te dienen. Iedereen die tijdig een volledig basisactieplan indient, wordt hierna uitgenodigd voor een motivatiegesprek door Mooimakers. Dit gaat door op het OVAM-kantoor, Stationsstraat 110, Mechelen.

Wat staat er in het basisactieplan? 

Er zijn verplichte en vrijwillige acties. De verplichte acties moet je opnemen in je actieplan, de vrijwillige acties kan je zelf selecteren. Je kan ook zelf nog een voorstel doen van eigen acties. Deze eigen acties worden samen met de coach op hun waarde geëvalueerd. 

Indienen van het basisactieplan

Het indienen van het basisactieplan gebeurt via een online formulier. Zorg dat je volgende informatie bij de hand hebt:

  • Naam en contactgegevens verantwoordelijke coachingtraject
  • Naam en contactgegevens tweede aanwezige bij motivatiegesprek (voor intercommunales zijn dit twee personen uit twee verschillende gemeenten)
  • Keuze van vrije actiepunten
  • Informatie over zelf gekozen actiepunten (naam van de actie, beschrijving van de actie en link met integrale aanpak Mooimakers, aantal ingeschatte werkdagen per actie)

Lees eerst hieronder de uitgebreide beschrijving van de verplichte en vrije actiepunten. Zo heb je voldoende informatie om je eigen basisactieplan in te dienen.

<< Ga terug naar de overzichtspagina

Beschrijving actiepunten