Bedrijven

Integrale bedrijfstrajecten

Integrale bedrijfstrajecten

Wil je zwerfvuil of sluikstort aanpakken op of rond je bedrijventerrein? Wil je samen met collega's de handen uit de mouwen steken of wil je een specifieke problematiek aanpakken om de openbare netheid te verbeteren?
Via de projectoproep kan je een financiering hiervoor ontvangen en bieden we je begeleiding indien gewenst.

Dien nu je projectaanvraag in!

Kan jouw bedrijf meedoen?

Deze projectoproep staat open voor elk bedrijf gevestigd in het Vlaamse Gewest dat zich wil inzetten voor meer openbare netheid.  
Bent u gevestigd in het Waalse Gewest? Neem dan zeker een kijkje op walloniepluspropre.be, ook zij hebben deze projectoproep gelanceerd.

Hoe gaat het in zijn werk?

De procedure omvat volgende stappen:

1. Projectaanvraag indienen
Een projectaanvraag kan worden ingediend door het invullen van een invulformulier (zie hieronder) en dit terug te sturen naar Mooimakers.  Op dit invulformulier geef je aan welke acties je wil ondernemen en hoe je dit wil aanpakken. Daarnaast vul je ook de Quick scan in en voeg je deze toe.  De quick scan is een excel-formulier dat je kan helpen om in te schatten waar je als bedrijf kan op inzetten. Je vindt meer informatie in het bestand zelf. Na goedkeuring van de aanvraag door Mooimakers kunnen jullie aan de slag! Een project loopt maximum 1 jaar. Download hier een uitgebreide infofiche.

2. Rapporteren
Nadat jullie project is afgerond, vullen jullie de rapporteringsfiche in (zie hieronder). Dit rapport geeft weer welke acties zijn ondernomen, hoe ze zijn verlopen en wat de resultaten hier van zijn. Op dat moment kunnen ook de gemaakte kosten in het kader van deze acties worden bijgevoegd en gestaafd met bewijsstukken.  Mooimakers behoudt zich het recht voor om ingediende kosten te weigeren indien deze niet relevant, excessief of ongewenst worden geacht.

3. Financiering van de gemaakte kosten
Nadat de rapportering is afgerond en goedgekeurd, en dus ook de bijhorende kosten zijn beoordeeld, zal Mooimakers je een bestelbon met facturatiegegevens bezorgen. Er kan dan een factuur ter attentie van Mooimakers worden opgesteld voor het overeengekomen bedrag.
De maximum financiering per project is vastgelegd op €15.000.  Deze financiering is onderworpen aan voorwaarden. Je vindt hierover meer informatie in de infofiche. Wanneer een project in de 2 regio's (Vlaanderen en Wallonië) wordt ingediend, wordt de maximumfinanciering opgetrokken tot €25.000.

4. Tussentijdse opvolging
Mooimakers biedt je de mogelijkheid tot tussentijdse opvolging (indien gewenst). Dit kan bestaan uit een persoonlijk overleg, mailwisseling edm. Het volstaat om dan even met ons contact op te nemen via mail of telefoon. 
Er is sowieso een aanbod van communicatie- en ander materiaal beschikbaar in de webwinkel. Dit aanbod is gratis en wordt ook steeds aangevuld en aangepast.

Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op!

Meer info

indienen

Hoe indienen?

Wat moet er precies gebeuren om een projectaanvraag in te dienen?

rapporteren

Hoe rapporteren?

Wat moet er gebeuren na afloop van het project? Hoe verloopt de financiering?