De Koel

Integrale bedrijfsprojecten

Wil je zwerfvuil of sluikstort aanpakken op of rond je bedrijventerrein en heb je nood aan ondersteuning?

Zelf aan de slag?

Wil je samen met collega's de handen uit de mouwen steken of wil je een specifieke problematiek aanpakken om de openbare netheid te verbeteren? Via de projectoproep kan je een financiering krijgen en bieden we je begeleiding als je dat wil.

Kan jouw bedrijf meedoen?

Deze projectoproep staat open voor elk bedrijf in het Vlaamse Gewest dat zich wil inzetten voor meer openbare netheid.  
Ben je gevestigd in het Waalse Gewest? Neem dan zeker een kijkje op walloniepluspropre.be. Ook zij hebben deze projectoproep gelanceerd.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

De procedure omvat volgende stappen:

1. Projectaanvraag indienen

Je kan een projectaanvraag indienen door het invulformulier terug te sturen naar Mooimakers. Op dit formulier geef je aan welke acties je wil ondernemen en hoe je dit wil aanpakken. Daarnaast vul je ook de Quick scan in en voeg je die toe. De Quick scan is een Excel-formulier dat je helpt in te schatten waarop je als bedrijf kan inzetten. Je vindt meer informatie in het bestand zelf. Nadat Mooimakers de aanvraag heeft goedgekeurd, kunnen jullie aan de slag! Een project loopt maximum 1 jaar. Download hier een uitgebreide infofiche.

2. Rapporteren

Als het project is afgerond, vul je de rapporteringsfiche in. In dit rapport staat welke acties zijn ondernomen, hoe ze zijn verlopen en wat de resultaten zijn. Op dat moment kan je ook de kosten van deze acties bijvoegen en staven met bewijsstukken. Mooimakers behoudt zich het recht voor om ingediende kosten te weigeren als die niet relevant, excessief of ongewenst worden geacht.

3. Financiering van de gemaakte kosten

Als de rapportering is afgerond en goedgekeurd, en dus ook de bijhorende kosten zijn beoordeeld, bezorgt Mooimakers je een bestelbon met facturatiegegevens. Je kan dan een factuur ter attentie van Mooimakers opstellen voor het overeengekomen bedrag.

De maximale financiering per project is € 15.000. Deze financiering is onderworpen aan voorwaarden. Je vindt meer informatie in de infofiche. Als een project wordt ingediend in de 2 regio's (Vlaanderen en Wallonië) wordt de maximale financiering opgetrokken tot € 25.000.

4. Tussentijdse opvolging

Mooimakers biedt je de mogelijkheid tot tussentijdse opvolging. Dit kan bestaan uit een persoonlijk overleg, mailwisseling enz. Contacteer ons hiervoor via mail of telefoon. 

Er is sowieso communicatie- en ander materiaal beschikbaar in onze webwinkel. Dit aanbod is gratis en wordt continu aangevuld en aangepast.

Nog vragen? Contacteer ons!