Hoe moet ik rapporteren over mijn project?

Maximum een jaar na de start van het project moet hierover worden gerapporteerd. Dit kan via de rapporteringsfiche die je hier kan downloaden. In deze fiche geef je aan welke acties zijn ondernomen, hoe ze zijn verlopen en wat de resultaten zijn. Zo kunnen we goede praktijken en tips delen, en leren uit de zaken die misschien minder goed zijn verlopen.

Op dat moment kan je ook de kosten van deze acties bijvoegen en staven met bewijsstukken. Deze stuur je, samen met de ingevulde rapporteringsfiche, naar info@mooimakers.be. Mooimakers behoudt zich het recht voor om ingediende kosten te weigeren als ze niet relevant, excessief of ongewenst worden geacht.

Als de rapportering is afgerond en goedgekeurd, en dus ook de bijhorende kosten zijn beoordeeld, bezorgt Mooimakers je een bestelbon met facturatiegegevens. Je kan dan een factuur ter attentie van Mooimakers opstellen voor het overeengekomen bedrag.

De maximale financiering per project is € 15.000. Deze financiering is onderworpen aan voorwaarden. Je vindt meer informatie in de infofiche. Als een project wordt ingediend in de 2 regio's (Vlaanderen en Wallonië) wordt de maximale financiering opgetrokken tot € 25.000.

Nog vragen? Contacteer ons!