Incovo voert de strijd tegen sluikstort aan glasbollen op, met resultaat!

Sinds 2017  voert Incovo de strijd op tegen sluikstort. Een problematiek die zich vooral uitte in de buurt van de 100 glasbollen die het grondgebied rijk is. Na de inzet van mobiele camera’s en een grootschalige sensibiliseringscampagne ‘Proper is plezant’ in 2018, wendden ze zich in 2019 tot onze Nederlandse collega’s voor een oplossing en met resultaat.

Schoonheid is de oplossing

Een team jonge enthousiastelingen van de firma ANDC ontwikkelden een kunststof bloementuin op ondergrondse containerplaten. Ondergrondse containers worden zo geassocieerd met schoonheid, wat de bezoekers ervaren als barrière om afval te dumpen. Na een jaar bleek sluikstort met 70% verminderd te zijn.

Naar Nederlands voorbeeld

Daarop besliste Incovo om zelf een proefproject op te starten in Vlaanderen. Er werden 3 verplaatsbare glasbollen uitgepikt. Onder andere omdat er sociale controle mogelijk was en Incovo buurtbewoners wilde betrekken en hen eigenaarschap laten opnemen. Buurtbewoners werden uitgenodigd tijdens het openingsevenement rond het Paasweekend om samen met de kinderen paaseitjes te komen rapen rond de glasbollen. Elke bezoeker keerde naar huis terug met een fijn aandenken en de contactgegevens om sluikstorten rond de grasbollen, zoals ze in de volksmond ondertussen heten, te melden.

De investering waard

Het positieve resultaat was onmiddellijk merkbaar. Al in de eerste weken verminderde het aantal sluikstorten spectaculair. Over de periode april tot eind december 2019 is het aantal sluikstorten afgenomen met respectievelijk 71% (Vilvoorde), 66% (Chrysantenstraat Machelen) en 75% (Brounsstraat Machelen).

Voor Incovo loonde de investering dus om kunststoftuintjes aan te leggen rond de glasbollen. De effecten van de grasmatjes waren groter dan bij de inzet van een camera bij de glasbol, maar kleiner dan bij een ondergrondse. Om die reden opteert Incovo om grasbollen enkel aan te leggen op plaatsen waar een ondergrondse glasbol niet mogelijk.

Grasbol Incovo
Grasbol Incovo