Rapportering

Hierbij vindt u het formulier voor rapportering van de handhavingsweek zwerfvuil en sluikstorten van 17 -23 september 2018.

U geeft uw eigen contactgegevens in, maar verder vult u aan met de gegevens van de organisatie waarvoor u rapporteert. U kan de gegevens dus ook gegroepeerd rapporteren. Gelieve deze gegevens door te geven voor 31 oktober 2018. Daarna wordt deze registratie afgesloten en worden de gegevens niet meer verwerkt.

U kan hieronder de rapportering invullen als vrije gebruiker (dus zonder account) of als intercommunale.

Bent u een afvalintercommunale? Log dan eerst in met uw account zodat u voor (een deel van) uw werkingsgebied kan rapporteren. U kan in meerdere keren rapporteren voor verschillende gemeenten. Het is wel belangrijk dat u per gemeente in 1x rapporteert en eventuele deelrapporteringen op voorhand combineert.

Alle acties in het kader van de handhavingsweek mogen hier worden geregistreerd, dus ook acties rond het opvoeren van sociale controle en uitdelen van beloningen.

Alvast bedankt voor deze registratie! Dit laat ons toe de resultaten van de actieweek te evalueren.

Start eenvoudige rapportering zonder account (politiezone, gemeente,...) Inloggen als intercommunale