Rapportering

Hierbij vind je het formulier voor rapportering van de Week van de handhaving op zwerfvuil en sluikstorten.

Alle acties in het kader van de Week van de handhaving mag je hier registreren, dus ook acties rond het opvoeren van sociale controle en positieve acties.

Je geeft je eigen contactgegevens in, maar verder vul je aan met de gegevens van de organisatie waarvoor je rapporteert. Gelieve deze gegevens door te geven voor 31 oktober. Daarna start Mooimakers met het verwerken van de registraties ter evaluatie van de Week van de Handhaving. Registraties ingegeven na 31 oktober worden niet meer verwerkt.

Je kan de rapportering invullen als vrije gebruiker (dus zonder account) of als intercommunale of politiezone.

Intercommunales en politiezones kunnen via hun account (login vereist) voor meerdere gemeenten tegelijk rapporteren. Dit kan in verschillende keren gebeuren. Het is wel belangrijk om per gemeente vooraf eventuele deelrapporteringen te combineren.

Alvast bedankt voor deze registratie! Dit laat ons toe de resultaten van de actieweek te evalueren en hierover te communiceren voor Vlaanderen.

Start eenvoudige rapportering zonder account (gemeente, ...) Inloggen als intercommunale of politiezone