Registreer je actie

Geef hieronder door welke acties jullie gepland hebben in kader van de handhavingsweek.

Persoonlijke gegevens

Naam/titel van de actie

Informatie over de actie

Een actie is de inzet van handhavers naar een bepaalde doelgroep of locatie voor maximum 1 dag. Bv. als je na schooltijd met 2 handhavers aan de schoolpoorten staat van maandag tem. vrijdag, dan gaat het over 5 acties. Als je op 1 dag zowel controle doet aan glasbollen als op bv. parkings, dan gaat het om 2 acties.  Geef hieronder aan welke acties jullie hebben gepland om uit te voeren in het kader van de handhavingsweek. Registreer elke gemeente apart.