Gasboetes tegen sluikstorten en hondenpoep

31 januari 2019
Mooimakers

Het gebruik van GAS-boetes wordt door liefst 92% van alle gemeenten ingevoerd. Opmerkelijk is dat ze vooral ingezet worden tegen onder andere sluikstorten (77%) en hondenpoep (55%). Zo blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Het maximumbedrag voor een GAS-boete is 350 euro, maar in de grote meerderheid van de gemeenten (61%) schommelt dit tussen de 70 en 150 euro. Meer dan de helft van de gemeenten (55%) vindt het maximumbedrag hoog genoeg om effectief bestraffend te werken. Gemeenten kiezen voor ‘redelijke’ bedragen en vaak volstaat dit ook om in te spelen op het gedrag van mensen. In geval van herhaling klaagt men wel eens dat de bedragen te laag zijn, stelt de VVSG.

Voor kleine vormen van overlast blijken GAS-procedures voor de helft van de gemeenten de ideale oplossing te zijn. Niet-wenselijk gedrag (zwerfvuil en sluikstorten, nachtlawaai,...) kan namelijk sneller en efficiënter gesanctioneerd worden. 

Lees het volledig persbericht van de VVSG hier.


Meest gelezen

Coronacampagne
Mooimakers

Communicatiemateriaal rond corona-zwerfvuil

Camera in Diepenbeek
Mooimakers

Sluikstortcamera nog niet geregistreerd bij de politiediensten? Doe het dan zeker voor 25 mei!

Mooimakers werken maximaal van thuis uit
Mooimakers

Aangepaste werking n.a.v. Coronavirus Covid19