Aanpak Snoeproute - beknopte versie
Kenniswijzer > Scholen en verenigingen > Snoeproute > Aanpak Snoeproute - beknopte versie

Snoeproutes zijn routes die scholieren lopen of fietsen van het winkelgebied / de supermarkt of snackbar naar de school in de buurt. Daar vind je vaak veel zwerfvuil terug, dus een gerichte aanpak is belangrijk. Alvorens je zelf aan de slag gaat, is het belangrijk te bedenken welke partijen (school, handelaars, …) er bij de aanpak moeten worden betrokken en hoe de snoeproute er precies uitziet. Breng in kaart wie de vervuilers zijn en welk afval er ligt. Hier zijn de grote onderdelen die je moet doorlopen in je aanpak:

 

 • Breng je snoeproute in beeld:

  • Welke route kiezen leerlingen?
  • Staan er voldoende vuilnisbakken? Zijn ze (over)vol? Hoe vaak worden ze leeg gemaakt?
  • Concentreert afval zich op een bepaalde plek?
  • Zijn er plekken waar leerlingen blijven hangen?
  • Zijn er elementen op de route die van invloed kunnen zijn op de vervuiling?
  • Is er sprake van verloedering op de route?

 

 • Spreek handelaars en/of school aan en betrek ze

  • Organiseren zowel scholen als handelaars acties tegen zwerfvuil?
  • Hebben handelaars vuilnisbakken staan rond hun winkels?
  • Welke concrete verbeterplannen hebben zij voor ogen?

 

 • Maak de omgeving aantrekkelijk

  • Zorg voor een mooie verzorgde route (verwijder graffiti, herstel vernielingen, maak groenvoorzieningen netjes)
  • (Ver)plaats en zorg voor voldoende capaciteit van nieuwe afvalvoorzieningen

 

 • Communiceer met beelden

  • Via affiches en gevelborden
  • Stickers op de vuilnisbakken
  • Borden op de route die verwijzen naar vuilnisbakken

 

De fiche hier beneden stelt dit alles op een mooie visuele manier voor.