Communicatie snoeproute
Kenniswijzer > Scholen en verenigingen > Snoeproute > Communicatie snoeproute

Snoeproutes zijn routes die leerlingen lopen of fietsen van het winkelgebied / de supermarkt of snackbar naar de school in de buurt. Daar vind je vaak veel zwerfvuil terug, dus een gerichte aanpak is belangrijk. Communicatie maakt hier integraal deel van uit.

Belangrijk hierbij is dat je alle doelgroepen betrekt: de school met haar directie, de bewoners van de omgeving, de handelaars en de leerlingen. Eventueel betrek je ook de plaatselijke jeugdraad.

Naast het gesprek aangaan met deze groepen, kan er ook extra communicatie structureel in de omgeving aangebracht worden. Enkele voorbeelden zijn:

  • Posters, stickers, gevelborden ter preventie bij de school en/of bij de betrokken handelszaken
  • Borden op de route die verwijzen naar afvalvoorzieningen
  • Stickers op afvalvoorzieningen
  • Een (social media) campagne gericht op de plaatselijke jongeren.
  • Een artikel laten opnemen in de nieuwsbrief of de website van de school, het gemeentelijk informatiemagazine, ...

De voorwaarden voor een doeltreffende communicatie zijn:

  • Zorg voor een uniforme uitstraling in de verschillende toepassingen
  • Kies voor een positieve benadering in tekst en beeld
  • Maak het gewenste gedrag visueel

 

Affiches snoeproute

Download hier affiches die aangeven waar er vuilnisbakken staan.