Doelplaatsenmodule snoeproute
Kenniswijzer > Scholen en verenigingen > Snoeproute > Doelplaatsenmodule snoeproute

Opzet

Een doelplaatsenmodule bevat maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstorten op een bepaalde doelplaats. Hierbij wordt steeds vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op vijf pijlers:

1. Infrastructuur
2. Omgeving
3. Sensibilisering en communicatie
4. Participatie
5. Handhaving

Daarnaast wordt ook de impact van de opgenomen maatregelen beschreven en wordt er verwezen naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module bevat maatregelen, informatie over hun impact en praktijkvoorbeelden om de doelplaats snoeproutes aan te pakken.

Een meer bondige samenvatting over de aanpak van snoeproutes vind je hier.

Monitoring van een snoeproute het sluitstuk. Dit doen we om de netheid op de parkings te kunnen (bij)sturen.

 

Wat is een snoeproute?

Een snoeproute is een route die leerlingen afleggen die tussen een school (of scholen) ligt en het station, het park, omliggende snackzaken, winkels … . Op deze route veroorzaken de leerlingen zwerfvuil met verpakkingen van hun lunchpakket of van snacks.

 

Hoe pak je een snoeproute aan?
 

Stap 1: Breng de snoeproute in kaart

Breng de doelplaats in kaart. Mooimakers stelt een document ter beschikking waarmee lokale besturen eenvoudig een inventaris kunnen opmaken van de doelplaatsen in kwestie.

 • Welke route(s) volgen de leerlingen?
 • Waar op het openbaar domein consumeren de leerlingen hun middaglunch/snack?
 • Waar zijn de openbaar vervoerstopplaatsen, parken, winkels en horecazaken?
 • Zijn er vuilnisbakken aanwezig? In welke staat zijn deze?
 • Zijn er verloederde plekken die zwerfvuil aantrekken?
 • Waar ligt het meeste zwerfvuil?
 • Wat ligt er juist – van wie is het afkomstig?
 • Wanneer zijn de piekmomenten?

 

Stap 2: Observeer of het effectief om een snoeproute gaat

Laat bijvoorbeeld een gemeenschapswacht op de piekmomenten controleren of het zwerfvuil  effectief van leerlingen afkomstig is.
 

Stap 3: Check de basis: zorg dat de vuilnisbakken en de omgeving in orde zijn

Zorg eerst dat de basis op orde is:

 • Ga na of er vuilnisbakken aanwezig zijn. Liggen ze op de looplijn van de leerlingen?
 • Zijn de vuilnisbakken voldoende zichtbaar?
 • Zijn ze aantrekkelijk en proper? Reinig de vuilnisbakken en verwijder graffiti, herstel vernielingen.
 • Is de omgeving aantrekkelijk en proper? Herstel vernielingen, maak groenvoorzieningen netjes.
 • Hebben de vuilnisbakken voldoende capaciteit? Plaats indien nodig een extra vuilnisbak of een grotere vuilnisbak of verhoog de ledigingsfrequentie.
 • Hebben de broodjes- en snackzaken een vuilnisbak in hun zaak?
 • Is er een 25-meter regel van kracht voor ondernemers en wordt deze nageleefd?
 • Kijk na of het politiereglement eist dat handelszaken zelf zorgen voor een vuilnisbak voor de verpakkingen van de verkochte producten en ook het proper houden van de omgeving in een straal van 25 meter rond hun zaak. Onder de titel ‘Pijler handhaving’ meer naar beneden vind je meer info hierover.
 

Stap 4: Werk samen

Participatie is een pijler die bij snoeproutes veel resultaat kan opleveren. De gemeente, de school, politie en de horecazaken/winkels kunnen de handen in elkaar slaan en samen een integrale aanpak uitwerken. Betrek:

 • Gemeente
 • School
 • Winkels, snackbars
 • Wijkagent of gemeenschapswacht
 

Stap 5: Uitvoering van een snoeproute-aanpak

Werk een integrale snoeproute-aanpak uit. Houd hierbij rekening met de verschillende pijlers. Hier onder worden de verschillende pijlers en mogelijke maatregelen toegelicht die je snoeproute-aanpak kunnen verrijken. Vergeet je nulmeting niet te volbrengen vooraleer je begint aan de uitvoering zodat de impact van de maatregelen gemeten kan worden.

 

De vijf pijlers
 

 • Infrastructuur: Infrastructuurrichtlijnen vind je hier
 • Omgeving: Omgevingsrichtlijnen vind je hier
 • Communicatie: Communicatierichtlijnen vind je hier
 • Participatie: Participatierichtlijnen vind je hier
 • Handhaving: Handhavingsrichtlijnen vind je hier
 • Monitoring: Monitoringsrichtlijnen vind je hier

 

Praktijkvoorbeelden

 • Lees hoe ze dit in Tielt aanpakken.
 • Lees hoe ze dit in Lokeren aanpakken.

Lees het beknopt overzicht van de 5 pijleraanpak.

 

Doelplaatsenmodule snoeproute

Hier kan je de volledige doelplaatsenmodule voor een snoeproute downloaden.

Downloaden (pdf)

Pijlen tot de vuilnisbak