Draaiboek Handhaving
Kenniswijzer > Handhaving > Handhavingsbeleid > Draaiboek Handhaving

Handhaving is de vijfde pijler in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort en tevens het sluitstuk mochten de andere vier pijlers niet tot het gewenste resultaat komen. Handhaven is ‘het vaststellen van en reageren op een wetsovertreding’. Het doel is erop toezien dat de regels die de maatschappij belangrijk vindt, nageleefd worden. Handhavers zetten de norm dus nog eens in de verf en zorgen ervoor dat burgers zich aan de regels houden. 

Hoe je dit best aanpakt, welke wettelijke bepalingen er zijn en welke instrumenten en ideeën je hiervoor kan gebruiken vind je terug in het draaiboek handhaving. Het richt zich tot iedereen die een handhavende bevoegdheid heeft voor het thema zwerfvuil of sluikstorten.

 

Draaiboek Handhaving

Download hier het draaiboek met over hoe je je handhaving in de praktijk kan omzetten.

Downloaden (pdf)