Glasbol Tips & Tricks
Terug naar Glasbollen en textielcontainers
Kenniswijzer > Hotspots > Glasbollen en textielcontainers > Glasbol Tips & Tricks

Tips om de locatie proper te houden

 • Ruim afval rond de glasbollen snel op  
 • Zet vrijwilligers, zoals glasbolpeters – of –meters*, in.  
 • Plaats geen vuilnisbakken  
 • Fleur de locatie op met containercoats** of andere vormen van upgrading (link KW-artikel rond upgrading).  
 • Herstel beschadigingen zo snel mogelijk  
 • Reinig de glasbollen regelmatig  
 • Maak goede afspraken met de beheerder rond ophaling 
 • Overweeg om de glasbollen te verplaatsen indien er geen verbetering merkbaar is  

 

Tips om correct gebruik te stimuleren wat wel of niet in de glasbol terecht mag

 • Gebruik pictogrammen om aan te duiden welke fracties in de glasbol horen. Pictogrammen hebben het voordeel dat ze universeel zijn en dus te begrijpen voor mensen uit verschillende taalgebieden. 
 • Roep inwoners met een sensibiliserende boodschap op om geen afval achter te laten. Communicatie op doelpaatsen rendeert het meest. Als het doelpubliek een boodschap of signaal krijgt net op het moment dat ze van afval af willen geraken, verhoogt de kans op gedragscorrectie het meest. In de Mooimakers-webshop kan er communicatiemateriaal gedownlaod worden (link naar webshop). 
 • Maak gebruik van nudging-elementen (link naar nudging cases KW) 

 

Controleer

 • Zorg voor sociale controle – plaats de glasbollen in het zicht van omwonenden – vermijd doorgangswegen  
 • Voorzie cameratoezicht en communiceer daarover  
 • Label en/of controleer de bijplaatsingen ter plaatse om de handhavingsdruk te verhogen  

 

Opteer voor een ander inzamelsysteem

 • Kies voor huis-aan-huisophaling  
 • Verzamel glas via het recyclagepark 

 

Vermijd overlast 

 • Los geluids- en ander overlast op door het gebruik van ondergrondse containers 
 • Vermijd sluikstorten door geen vuilnisbakken in de onmiddellijke omgeving van glasbollen te plaatsen 
 • Informeer de gebruikers over het correct gebruik van de glasbollen.  
 • Vermeld het nummer van een klachtenlijn.  

 

*Een persoon die zich als verantwoordelijke opgeeft voor een of meerdere glasbollen. Die enerzijds de omgeving rond de glasbol in de gaten houdt en signaleert als er sluikstort is. Anderzijds de lokale besturen en beheerders van de glasbollen informeert over de mogelijkheden om de glasbolsite proper te houden. 

 

**Containercoats zijn grote stickers en/of versieringen die de gasbol of de directe omgeving errond versieren met als doel het aantal bijplaatsingen te verminderen 

Vorig artikel
Container upgrading
Volgend artikel
Bijplaatsingen afval bij glasbollen