Handhaving op peuken
Kenniswijzer > Handhaving > Handhavingsbeleid > Handhaving op peuken

Verschillende manieren van handhaving

Handhavingsacties vind je in de zachte en harde variant. Zo kan je  

 • positief gedrag belonen 
 • overtreders aanspreken op negatief gedrag 
 • negatief gedrag beboeten

 

Het beboeten van rokers die hun peuk op de grond gooien vraagt een integrale aanpak en dus heel wat voorbereiding. Hier enkele stappen die je best kan ondernemen alvorens tot een boete over te gaan: 

 • Beloon eerst positief gedrag en/of spreek overtreders gericht aan op hun gedrag. Deze manier van handhaven vraagt geen integrale aanpak maar kan als losstaande actie in je gemeente ondernomen worden. In verschillende gemeenten werden tijdens de week van de handhaving rokers op straat aangesproken over hun (positief of negatief) gedrag bij het weggooien van hun peuk. 
 • Kom tot één visie over het beboeten van peuken tussen de stad en de politie en ook binnen de politiediensten.  
 • Zorg dat het politiereglement in orde is. Is het achterlaten van sigarettenpeuken strafbaar? Lokale besturen kunnen zich hiervoor inspireren op het model politiereglement
 • Zorg dat je voldoende capaciteit hebt om effectief te kunnen handhaven op peuken. Zijn er voldoende GAS-vaststellers onder de gemeenteambtenaren die hierrond kunnen handhaven en zijn deze bereid om te handhaven op peuken? Is er ruimte bij de politieagenten om op peukenoverlast te handhaven?  
 • Maak afspraken tussen de sanctionerend ambtenaar en het lokaal bestuur over wie wanneer handhaaft en hoe. Naast het uitreiken van boetes ken je ook een alternatief zoals een peukenraapactie als gemeenschapsdienst gebruiken om te sanctioneren. 
 • Zorg dat je handhavers vertrouwen hebben bij het maken van vaststellingen op heterdaad. Mooimakers voorziet hiervoor een opleiding. Meer informatie te verkrijgen via info@mooimakers.be 
 • Maak afspraken rond de terugkoppeling van informatie over de GAS-boetes en alternatieve sancties naar de GAS-vaststellers. Hoeveel GAS-pv’s werden er opgesteld? Hoeveel GAS-pv’s passeerden de sanctionerend ambtenaar en resulteerden er in geïnde boetes? 

 

Andere acties die je kan ondernemen zijn: 

 • Het opstellen van een Charter voor horecazaken: lokale besturen kunnen dit gebruiken om horecazaken en eventzalen te vragen engagement te tonen voor een propere stoep. Met het ondertekenen van dit charter engageren ze zich om peukenrecipiënten beschikbaar te stellen en de stoep peukenvrij te houden. Aandachtspunt: deze actie kan uitmonden in een tijdrovende zoektocht naar horecazaken die mee wensen te werken. Niet onbelangrijk is de horecazaken ook te controleren op het naleven van hun engagement. 
 • Extra uitwerken van het politiereglement: cafébazen en restauranthouders verplichten om in een straal van tien meter rond hun zaak het trottoir en de rijweg schoon te houden. 
 • De verkoop van zakasbakjes op je grondgebied faciliteren.

Communicatiemateriaal peuken

Naast handhaving, zijn communicatie en sensibilisering ook belangrijke pijlers in de strijd tegen zwerfvuil. Download hier de affiche om rokers te vragen hun peuk niet op de grond te gooien.