Sluikstorten op privé-eigendom
Kenniswijzer > Handhaving > Wetgeving > Sluikstorten op privé-eigendom

In bepaalde situaties kan je sluikstorten voorkomen door aan eigenaars van privéterreinen te vragen om hekken te plaatsen rond hun terrein. Spreek de eigenaars van het privé-eigendom aan en vraag hen om maatregelen te treffen om sluikstorten op hun privé-eigendom te voorkomen. Dit kan de eigenaar bijvoorbeeld doen door het domein met hekken af te sluiten. De gemeente kan de eigenaar erop wijzen dat de gemeente volgens gemeentewet art.135 geurhinder en ongedierte op het openbaar terrein dient tegen te gaan en de zorgplicht heeft volgens het materialendecreet art. 26 om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. 

Sluikstort trekt sluikstort aan. Indien de eigenaar van het privéterrein geen maatregelen neemt om sluikstorten te voorkomen, kan de situatie in die mate verslechteren dat het een gevaar vormt voor de veiligheid op het openbaar domein. De gemeente kan dan de sluikstorten op het privéterrein ruimen om geurhinder en ongedierte op het openbaar domein tegen te gaan en de opruimkosten verhalen op de eigenaar van het privéterrein. 

 

Indien er sprake is van sluikstort bij illegale textielcontainers die zich op privéterrein bevinden, biedt de OVAM ondersteuning aan de lokale besturen in de handhaving hierop. De handhavers moeten de PV’s opstellen op basis van het materialendecreet.

 

Om sluikstort op privéterreinen  aan te pakken kan je ook altijd gebruik maken van bermborden om het gevoel van sociale controle te verhogen op de meer anonieme locaties.

Bermbord

Om het gevoel van sociale controle te verhogen, kan je het bord "Wij letten op" gebruiken