10 onderzoeksprojecten rond camera's van start

10 mei 2017
Mooimakers

Eind 2016 lanceerden we een oproep naar kandidaten (lokale besturen/intercommunales) voor het opzetten van onderzoeksprojecten rond de inzet van camera’s tegen sluikstorten. Verspreid over twee inschrijvingsrondes hebben we 42 kandidaturen ontvangen. Uit deze kandidaturen werden uiteindelijk 10 projecten geselecteerd. 

De eerste 5 projecten zijn half februari van start gegaan. De andere 5 zullen binnenkort worden opgestart.

Waarom deze onderzoeksprojecten?

Met deze projecten willen we proberen een antwoord te krijgen op een aantal onderzoeksvragen:

  • Welke impact heeft de inzet van camera’s op sluikstorten?
  • Is het effect locatieafhankelijk?
  • Met welke omgevingsfactoren moet men rekening houden?
  • Is het type camera van belang?
  • Wat is het effect op de kostprijs van het gemeentelijk afvalbeleid?
  • ...

Wij willen leren uit deze projecten om de opgedane kennis vervolgens te delen met andere gemeenten en intercommunales, zowel de succesfactoren als de knelpunten. Tegen eind 2017 verwachten we een eerste tussentijdse evaluatie. Een jaar later volgt een eindevaluatie met algemene aanbevelingen en tips.

 


Meest gelezen

Onze Natuur
Mooimakers

Mooimakers werkt mee aan grootse documentairereeks over 'Onze Natuur'!

ijsbeer peuken
Mooimakers

Je gooit je peuk verder dan je denkt!

urbanus
Mooimakers

Urbanus de vuilnisheld houdt Tollembeek proper