2 op 3 Vlamingen houdt eigen stoep proper!

10 september 2019
Mooimakers

Vele kleintjes maken één groot. Dat was de rode draad doorheen onze zomercampagne. Nu die campagne op haar einde loopt, lieten we door Ipsos een onderzoek uitvoeren om de houding tegenover zwerfvuil en sluikstort in kaart te brengen. Een overweldigende meerderheid van de ondervraagde Vlamingen (92 procent) voelt zich naar eigen zeggen een Mooimaker, gedefinieerd als ‘iemand die geen afval op de grond gooit en graag in een propere buurt woont, werkt en leeft’. Ze uiten dat door zelf het goede voorbeeld te geven en zelf actief zwerfvuil op te rapen. Vooral dan voor hun eigen deur, daar geeft 2 op 3 namelijk aan zwerfvuil op te rapen. In de ruimere omgeving wordt die bereidheid minder groot: slechts 1 op 4 Vlamingen raapt zwerfvuil op in de buurt. Opvallend is dat de 12- tot 17-jarigen het steeds grootser zien, en deel wil nemen aan opruimacties die de eigen buurt overstijgen.

Ergernis én actiebereidheid nemen samen toe

Als we deze cijfers naast de resultaten van vorige enquêtes leggen, zien we dat het draagvlak voor de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort groeit”, zegt Els Gommeren, onze coördinator bij Mooimakers. “Dat zwerfvuil en sluikstort bijna alle mensen irriteren, is natuurlijk niet nieuw. Maar de ergernisgraad neemt toe. Meer en meer Vlamingen beschouwen zwerfvuil en sluikstort als ‘zeer storende’ fenomenen. Uit een eerder onderzoek van Ipsos uit 2008 bleek dit al voor 50 procent van de Vlamingen te gelden. Dit cijfer is ondertussen gestegen naar naar 67 procent.”

Het blijft gelukkig ook niet bij ergernis alleen. We merken in de onderzoeken door de jaren heen dat meer en meer mensen bereid zijn om zwerfvuil te rapen. We boeken dus zeker vooruitgang op dit vlak. Mensen ruimen daarentegen wel voornamelijk zwerfvuil op hun eigen stoep. De hoeveelheden zwerfvuil dalen voorlopig nog niet op het openbaar domein.”

Pakkans opdrijven

De bereidheid om de handen uit de mouwen te steken – om in plaats van passieve Mooimakers actieve Mooimakers te worden – is groot. Om dit draagvlak om te zetten in concrete resultaten, is handhaving een cruciale schakel, benadrukt Els Gommeren. “Niets zo frustrerend en demotiverend als merken dat mensen die zwerfvuil of sluikstort achterlaten daar ongestraft mee wegkomen. Sensibilisering moet daarom hand in hand gaan met handhaving. Samen met het activeren van de grote meerderheid moet de pakkans voor de minderheid van de overtreders omhoog.

Derde Handhavingsweek

Van 30 september tot 6 oktober vindt in navolging van de zomercampagne voor de derde keer de Week van de Handhaving plaats, een soort van flitsmarathon tegen zwerfvuil en sluikstort. In heel Vlaanderen drijven handhavers samen het toezicht en de controles op. Door geen afval op de grond te gooien, vermijden Vlamingen namelijk een boete en dus ook een schaamtegevoel. Vorig jaar deden er 2200 handhavers mee aan de handhavingsweek.


Meest gelezen

Proper park
Mooimakers

Samen gaan we voor een propere zomer!

Banner handhaving
Mooimakers

Dit najaar vindt de vierde Handhavingsweek plaats!

Coronacampagne
Mooimakers

Communicatiemateriaal rond corona-zwerfvuil