Dit najaar vindt de vierde Handhavingsweek plaats!

18 mei 2020
Mooimakers

Van 5 tot 11 oktober 2020 vindt de Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort plaats. Tijdens deze week vragen we samen met de lokale besturen verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil door:

- Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen
- Overtreders te beboeten
- Goed gedrag van burgers positief te waarderen

Handhaving wordt hier benaderd in de ruime zin van het woord. Zo worden er niet enkel boetes uitgedeeld, maar ook gefocust op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen de burgers meegeven dat afval niet zomaar op het openbaar domein kan achtergelaten worden, door het aanspreken op foutief gedrag, het zichtbaar opruimen van zwerfvuil en sluikstort, … Via deze weg wordt de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen gemaximaliseerd.

Meer info over de week van de handhaving vind je hier terug. Enkele inspirerende voorbeelden van hoe de week van de handhaving de voorbije jaren werd aangepakt, kan je terugvinden in onze Kenniswijzer.

Op 15 juni 2020 vindt het digitale startmoment plaats van de handhavingsweek op zwerfvuil en sluikstort. Tijdens dit startmoment krijg je meer informatie over de Week van de Handhaving en hoe je je acties kan registreren en rapporteren, welke ondersteuning vanuit Mooimakers wordt voorzien en delen we enkele goede praktijken over hoe je kan handhaven op zwerfvuil en sluikstort. Meer informatie vind je hier terug