Huishoudelijk afval blijft afnemen

12 december 2018
Mooimakers

In het inventarisatierapport huishoudelijk afval 2017 (de OVAM) zien we dat in Vlaanderen de hoeveelheid huishoudelijk afval blijft afnemen. In 2017 produceerde elke Vlaming maar liefst 18,6 kg minder afval
dan in 2016.

Bijna een kwart van die daling is toe te schrijven aan een daling van de hoeveelheid restafval. Daarnaast daalt de hoeveelheid selectief ingezameld afval. Dit is voornamelijk gelinkt aan een vermindering van de ingezamelde hoeveelheden bouw & sloopafval (-6 kg), papier & karton (-3 kg), groenafval (-3,5 kg) en gft (-1 kg). Tot slot zien we tegenover 2015 een lichte daling van 2,5% in de hoeveelheid zwerfvuil.

Mooie resultaten, ook al is de daling van de hoeveelheid zwerfvuil niet sterk genoeg om de doelstelling uit het Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen (-20% tegen 2022) te behalen. De inspanningen tegen zwerfvuil zullen daarom de volgende jaren verder opgevoerd worden.
 

Lees het volledig persbericht van de OVAM.


Meest gelezen

Header
Mooimakers

Een propere kust: initiatief loont

sorteren in sportpark
Mooimakers

Kuurne test afvaleilanden in Sportpark

Onze Natuur
Mooimakers

Mooimakers werkt mee aan grootse documentairereeks over 'Onze Natuur'!