Nieuws & Inspiratie

IDM start proefproject ‘Nudging’ in twee secundaire scholen

IDM

Afvalintercommunale IDM gaat, samen met Mooimakers, dit schooljaar aan de slag met twee secundaire scholen om via nudging-technieken leerlingen te stimuleren hun afvalgedrag aan te passen. Het project wordt in totaal bij 21 scholen in Vlaanderen getest waarvan twee in de IDM-regio: het GO! Atheneum en de Vlot! Campus CREO uit Lokeren.

Nudging betekent letterlijk een zetje geven. Het is een motivatietechniek om mensen, in dit geval vooral leerlingen, te stimuleren zich op een gewenste wijze te gedragen. Positieve keuzes worden op een subtiele manier naar voren geschoven, zonder de andere keuzeopties weg te nemen of te benadelen. Wij gaan deze techniek vooral gebruiken om zwerfvuil tegen te gaan op en rond de schoolomgeving en er concreet voor te zorgen dat ze afval in de juiste vuilnisbak gooien.

Met kleine en grote (subtiele) ingrepen willen we zo het juiste gedrag stimuleren bij 12- tot 18-jarigen. Die ingrepen zijn onder andere:

- het plaatsen van een vuilnisbak in de looplijn van jongeren
- de vuilnisbakken een bepaalde herkenbare kleur geven
- zitbanken op de speelplaats anders zetten
- het slim plaatsen van lockers

De acties zullen zich niet beperken tot binnen de schoolmuren, maar er zullen ook nudging-technieken toegepast worden in de ruimere schoolomgeving zoals op de snoeproutes (de uitwegen die jongeren gebruiken) en de looplijnen rondom de school.

Het project gaat van start met een grondige situatieschets van het afvalbeleid op de twee scholen, waarbij de probleemlocaties worden gedetecteerd. Gedurende het hele traject zullen er ook heel wat metingen gebeuren zodat op basis hiervan ‘foute nudgers’ worden herkend en kunnen weggewerkt worden en ‘positieve nudgers’ kunnen worden ingevoerd. Het hele traject wordt gemonitord en op het einde van het schooljaar worden alle ingrepen geëvalueerd en bijgestuurd. Zo hopen we heel wat inzichten te krijgen die we dan kunnen implementeren bij de andere scholen. Op die manier kunnen we de toch wel moeilijker te bereiken doelgroep (12 tot 18 - jarigen) stimuleren tot gewenst gedrag.

IDM