Keep it clean! Thank you.

16 juli 2018
Mooimakers

Als tweede grootste haven van Europa verscheepte de haven van Antwerpen in 2016 ongeveer 210 miljoen ton goederen. Bijna de helft van die goederen wordt via de weg naar het Europese achterland gebracht. Zwerfvuil en sluikstorten zijn in die context al langer een probleem. Mooimakers bedacht samen met de Port of Antwerp een sensibiliseringspakket op maat.

Het Havenbedrijf Antwerpen speelt een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de haven. Samen met de havengemeenschap werkt zij aan een duurzame toekomst. Instaan voor een propere haven behoort tot een van haar taken. “Tot voor kort traden we tegen zwerfvuil en sluikstorten altijd remediërend op,” begint Vincent Van Dyck, werkleider bij de Port of Antwerp. “Maar een tijdje geleden beslisten we om ook op zoek te gaan naar preventieve maatregelen.”

Eerst en vooral bracht het havenbedrijf het zwerfvuil op haar terreinen in kaart met behulp van de netheidsbarometer van OVAM. “Algemeen genomen is er in de haven niet zoveel zwerfvuil, maar meer in detail zagen we toch een aantal knelpunten,” aldus Vincent Van Dyck. ”Zo parkeren automobilisten en truckers in de haven vaak langs de kant van de weg. Truckers wachten er tot ze hun goederen kunnen laden of lossen en eten of drinken er vaak iets. Op die plekken vinden we dan ook nogal wat zwerfvuil.”

Een aantal jaren geleden vertelde IOK Afvalbheer tijdens een In de Vuilbak-congres dat het op een van haar bedrijfsterreinen ongeveer dezelfde problemen had als de haven van Antwerpen. Hun oplossing, de actie ‘Keep it clean’, was voor de Port of Antwerp de ideale start om haar eigen situatie aan te pakken. Samen met Mooimakers pasten ze de actie aan de noden van de haven aan.

De Engelstalige slogan ‘KeeP it clean’ bleef het uitgangspunt van de campagne, maar samen met Mooimakers sleutelde de haven wel aan het KeeP it clean-logo. De ‘P’ van ‘KeeP’ verwijst nog altijd naar een parking, de overige letters hebben een ‘asfalt look’. Daarnaast werd de bekende ‘litter man’ bij de slogan geplaatst om chauffeurs naar de vuilbak te leiden. Daardoor is de link met een parkeerstrook en de vraag om ze proper te houden snel gelegd.

“Het belangrijkste is dat we ‘Thank you’ aan het logo toegevoegd hebben,” weet Vincent Van Dyck. “Een bedankje komt namelijk altijd positief over, zeker in een internationale omgeving.” Dat aangepaste logo werd in de Antwerpse haven op signalisatieborden en op vuilnisbakken langs parkeerstroken en parkings geplaatst. Op die manier wil het zoveel mogelijk chauffeurs aanzetten om hun afval in de vuilbak te gooien. ”Het zou trouwens nog mooier zijn als onze KeeP it clean-campagne ook door andere bedrijven in de haven opgepikt wordt. De herkenbaarheid zou immers vergroten, waardoor de actie nog meer zou bijdragen aan een propere omgeving.”

Mooimakers paste ook de gebruikelijke sorteerinstructies op de vuilnisbakken aan het internationale publiek aan. Bij de instructies staan namelijk foto’s van bijvoorbeeld een sandwichverpakking, blikjes of plastieken bekertjes. Typisch afval voor chauffeurs onderweg. ”Omdat we de chauffeurs bovendien willen aanmoedigen, testen we op dit ogenblik een bestickering met een klein meisje op een vuilnisbak. Het meisje is zelf net niet groot genoeg om haar leeg flesje in de vuilbak te steken.” Omdat elke chauffeur ook ouder, broer, zus, oom of tante is, hoopt de Port of Antwerp dat het meisje de chauffeurs stimuleert om het juiste te doen. “De eerste reacties zijn alvast positief,” besluit Vincent Van Dyck enthousiast.


Meest gelezen

IDM 1
Mooimakers

IDM plaatst 120 duo-vuilnisbakken op openbaar domein

HH
Mooimakers

Vernieuwde registratiemodule n.a.v. Handhavingsweek

Foto cameratoezicht
Mooimakers

Camerabewaking tegen sluikstort? Maak het kenbaar!