Team Vlaanderen Mooi

De medewerkers van Vlaanderen Mooi (de organisatie achter Mooimakers) beantwoorden je vragen, voeren onderzoek, zetten acties op en stimuleren de samenwerking en uitwisseling van best practices tussen steden en gemeenten.