Specifiek voor intercommunale

Het traject van een intercommunale wijkt op enkele punten af van het traject van een gemeente.