Juiste gedrag op school

Via het project "nudging op school" gaan we voor een diepere aanpak rond zwerfvuil op secundaire scholen.
Met kleine en grote (subtiele) ingrepen stimuleren we het juiste gedrag bij 12 tot 18-jarigen. 

Interesse? Lees hieronder hoe het project werkt. 

Nudging...?

Nudging betekent letterlijk: "een zetje geven". Positieve keuzes worden op een subtiele manier naar voren geschoven, zonder de andere keuzeopties weg te nemen of te benadelen.  Gerelateerd aan zwerfvuil betekent dit concreet het afval in de juiste vuilnisbak gooien. Om die handeling logisch en eenvoudig te laten lijken, voer je ingrepen door zoals:

 • het plaatsen van een vuilnisbak in de looplijn van jongeren,
 • alle vuilnisbakken een bepaalde herkenbare kleur geven
 • zitbanken op de speelplaats anders zetten
 • een afsprakenkader maken met leerkrachten, directie en onderhoudspersoneel
 • gangen ordenen
 • lockers slim plaatsen
 • ...

We gaan aan de slag!

De scholen werden intussen geselecteerd, inschrijven is niet meer mogelijk. Eind augustus organiseren we een overleg met de lokale besturen, nadien vindt er een situatieschets plaats en worden de foute nudgers aangepakt (vb markeringen aanbrengen zodat de vuilnisbakken steeds op dezelfde plek staan). 

Wat is de timing? 
 1. Eind augustus: workshop tussen Mooimakers en het lokaal bestuur
 2. September 2020: situatieschets van de school en voorbereidingen treffen op basis van deze situatieschets
 3. Oktober 2020: Foute nudgers wegwerken
 4. December 2020: Tussentijdse rapportage
 5. Januari 2021: Foute nudgers verder wegwerken
 6. Juni 2021: Eindmeting en verslag
 7. Juli 2021: Vergoeding aanvragen