Juiste gedrag op school

Via het project "nudging op school" gaan we voor een diepere aanpak rond zwerfvuil op secundaire scholen.
Met kleine en grote (subtiele) ingrepen stimuleren we het juiste gedrag bij 12 tot 18-jarigen. 

Interesse? Lees hieronder hoe het project werkt. 

Nudging...?

Nudging betekent letterlijk: "een zetje geven". Positieve keuzes worden op een subtiele manier naar voren geschoven, zonder de andere keuzeopties weg te nemen of te benadelen.  Gerelateerd aan zwerfvuil betekent dit concreet het afval in de juiste vuilnisbak gooien. Om die handeling logisch en eenvoudig te laten lijken, voer je ingrepen door zoals:

 • het plaatsen van een vuilnisbak in de looplijn van jongeren,
 • alle vuilnisbakken een bepaalde herkenbare kleur geven
 • zitbanken op de speelplaats anders zetten
 • een afsprakenkader maken met leerkrachten, directie en onderhoudspersoneel
 • gangen ordenen
 • lockers slim plaatsen
 • ...

Doe ook mee aan dit project

Mooimakers start met een opleiding voor de lokale besturen. Vervolgens worden de scholen geselecteerd, vindt er een situatieschets plaats en worden de foute nudgers aangepakt (vb markeringen aanbrengen zodat de vuilnisbakken steeds op dezelfde plek staan). 

Enige voorwaarde? Meedoen aan Operatie Proper! 

Wat is de timing? 
 1. Infosessie lokale besturen op 4 februari 2020 (herbekijk hier de presentatie)
 2. Vóór 17 juli 2020 (NIEUWE TIMING): lokaal bestuur bevestigt deelname aan project en geeft aan welke scholen meedoen
 3. Begin september: nieuwe workshop tussen Mooimakers en het lokaal bestuur
 4. September 2020: situatieschets van de school en voorbereidingen treffen op basis van deze situatieschets
 5. Oktober 2020: Foute nudgers wegwerken
 6. December 2020: Tussentijdse rapportage
 7. Januari 2021: Foute nudgers verder wegwerken
 8. Juni 2021: Eindmeting en verslag
 9. Juli 2021: Vergoeding aanvragen

 

Meer info

School

School

School

School
Wil jij een diepere en gerichte aanpak van zwerfvuil op school? Heb je graag dat extra paar expertise ogen die meekijken?