Opruimactie

Wil je een opruimactie organiseren in je gemeente? Dan kan je naast opruim- en communicatiemateriaal ook rekenen op een financiële tegemoetkoming.

Wat?

Als gemeente of afvalintercommunale organiseer je, of ondersteun je een eenmalige actie met vrijwilligers, individuen of organisaties, om zwerfvuil op te ruimen. 
'Ondersteuning' kan hierbij verschillende verschillende vormen aannemen: communicatie, financiële ondersteuning, een verzekering afsluiten, ingezameld afval afvoeren... Ook als de actie meerdere dagen loopt, gaat het om een opruimactie. 

Voorwaarden
  • De actievoerders maken gebruik van het materiaal en/of logo van Mooimakers.
  • Minstens 20 opruimers nemen deel aan de actie.
  • De financiële tegemoetkoming wordt aangevraagd in het jaar van de opruimactie.
  • Voldoe je aan alle voorwaarden, dan ontvang je een bestelbon met de facturatierichtlijnen.
Voor wie?

Elke Vlaamse gemeente komt in aanmerking voor één forfaitaire tegemoetkoming van € 500 per kalenderjaar. Gemeenten kunnen zelf een aanvraag indienen via onze website. De afvalintercommunale kan dit doen voor alle deelnemende gemeenten binnen haar werkingsgebied. 

Aanvragen

Vraag hier ondersteuning voor je opruimactie aan.

Cumuleerbaar met*:
  • netheidsbarometer
  • onderzoeksprojecten
  • coachingtraject
  • projecten zwerfvuil en sluikstorten

* Geen dubbele financiering mogelijk