Opruimactie

Wil je een opruimactie organiseren in je gemeente? Dan kan je naast opruim- en communicatiemateriaal ook rekenen op een financiële tegemoetkoming.

Wat?

Als gemeente of afvalintercommunale organiseer je, of ondersteun je een eenmalige actie met vrijwilligers, individuen of organisaties, om zwerfvuil op te ruimen. 
'Ondersteuning' kan hierbij verschillende verschillende vormen aannemen: communicatie, financiële ondersteuning, een verzekering afsluiten, ingezameld afval afvoeren... Ook als de actie meerdere dagen loopt, gaat het om een opruimactie. 

Voorwaarden
  • De actievoerders maken gebruik van het materiaal en/of logo van Mooimakers.
  • Minstens 20 opruimers nemen deel aan de actie.
  • De financiële tegemoetkoming wordt ten laatste eind oktober aangevraagd, in het jaar van de opruimactie.
  • Voldoe je aan alle voorwaarden, dan ontvang je in december de facturatierichtlijnen. Je factuur moet uiterlijk eind januari van het daaropvolgende kalenderjaar ingediend zijn.
Voor wie?

Elke gemeente komt in aanmerking voor één uitkering per kalenderjaar. Gemeenten kunnen zelf een aanvraag indienen via onze website. De afvalintercommunale kan dit doen voor alle deelnemende gemeenten binnen haar werkingsgebied. 

Timing

Indienen kan tot 31 oktober voor opruimacties die in het loop van het jaar zijn georganiseerd. Alle aanvragen worden behandeld na 31 oktober en zullen ten laatste op 31 december antwoord krijgen per mail.

financiële tegemoetkoming

€ 500 forfaitaire tegemoetkoming per jaar en opruimmateriaal van Vlaanderen Mooi.

Cumuleerbaar met*:
  • netheidsbarometer
  • onderzoeksprojecten
  • coachingtraject
  • projecten zwerfvuil en sluikstorten

* Geen dubbele financiering mogelijk

Aanvragen

Vraag hier ondersteuning voor je opruimactie aan.