Jaarplan campagnes 2019

Verdeeld over het hele jaar zijn er verschillende campagnegolven.  Dit begint traditioneel met de 'Grote Lenteschoonmaak in maart en eindigt in het najaar met een campagne rond handhaving. Voor 2019 is er ook nog een 'aanspreekcampagne' gepland in november. Dit is een nieuwe campagne die niet noodzakelijk elk jaar terugkomt.

Hieronder is het campagneplan terug te vinden zoals voorzien voor 2019

campagnes 2019