Infrastructuur

Door het optimaliseren van de infrastructuur op de betrokken locaties kunnen we het probleem van zwerfvuil en sluikstorten aanpakken. Met de pijler infrastructuur bekijken we enerzijds hoe we onze inzamelrecipiënten kunnen optimaliseren en anderzijds bekijken we ook hoe de reiniging geoptimaliseerd kan worden.

De infrastructuur optimaliseren kan op volgende manier:

 • Zorg voor een herkenbare en duidelijk zichtbare vuilnisbak of afvaleiland voor selectieve inzameling. De gemeente Kuurne introduceerde deze selectieve inzameling op hun sportterrein met succes.
 • ​Een peukenrecipiënt zorgt ervoor dat peuken niet in zwerfvuil veranderen.
 • Zorg voor voldoende capaciteit – voorzie eventueel extra tijdelijke vuilnisbakken op piekmomenten wanneer je een grotere drukte en meer afval verwacht
 • Plaats deze recipiënten op een strategische plaats (in de looplijn, bij het naar buiten gaan, …).
 • Zorg voor een ledigingsplan en voldoende ledigingen.
 • Plan een veegronde om het openbaar domein op te ruimen.
 • Ondersteun dit alles door duidelijke signalisatie en communicatie.

 

Straatvuilnisbakken

 • Plaats straatvuilnisbakken enkel waar er afval van out of home consumptie vrij komt. Je weet waar de toeristische trekpleisters zich bevinden, zorg dat er voldoende capaciteit aan vuilnisbakken is. Hiervoor kan je gebruik maken van verplaatsbare recipiënten. Contacteer eventueel je intercommunale voor het uitlenen van de evenementenkits (afvaleilanden voor rest/pmd). Deze kunnen tijdelijk ingezet worden op het openbaar domein tijdens piekmomenten. Onder andere bij IVIO kan je terecht voor zo'n evenementencontainer of bij IVM voor afvaleilandjes.
 • Zorg ervoor dat de vuilnisbakken op een logische plaats staan, goed zichtbaar zijn, voldoende capaciteit hebben en tijdig worden geledigd, makkelijk te ledigen en netjes en handig voor de gebruiker zijn. 

 

Andere recipiënten

De vuilnisbak is niet het enige recipiënt dat de zwerfvuilproblematiek kan oplossen.

 

Vegen

 • Op het openbaar domein ligt vaak zwerfvuil. Veegacties voorkomen dat de gemeente er vuil uitziet en dat het afval schade veroorzaakt.  Je weet wanneer de piekmomenten en waar de pieklocaties zijn in het zomerseizoen, pas je veegrondes hier aan aan.
 • Zichtbaar reinigen zorgt er voor dat mensen bewuster omgaan met hun afval.