Omgeving

Een integraal zwerfvuilbeleid houdt ook rekening met de omgeving. Omgevingselementen in de openbare ruimte hebben invloed op hoe mensen zich gedragen. Een vuile omgeving, trekt zo ook sneller ander vuil aan.

Anders dan bij de pijler ‘infrastructuur’ gaat het hier niet over elementen zoals vuilnisbakken of veegplannen, maar wel over de materiële omgeving die zwerfvuilgedrag kan uitlokken of begunstigen: leegstand, verloedering, anonimiteit en allerhande vormen van schade en verwaarlozing. Elke gemeente heeft zogenaamde ‘icoonplaatsen’. Bijvoorbeeld het centrum, de stationsbuurt, toeristische trekpleisters, … waar veel volk passeert. Deze icoonplaatsen beïnvloeden, in grote mate, de beeldvorming rond de staat van de openbare ruimte. Daarom krijgen deze plaatsen ook best prioriteit in het beleid rond openbare netheid.

Zorg dat de omgeving proper is, zodat deze niet zo snel zwerfvuil aantrekt. Dit kan door: 

  • aanwezige groenelementen te maaien en snoeien
  • sluikstort te melden
  • mankementen (aan het wegdek en het straatmeubilair) te repareren

Daarnaast zijn er negatieve invloeden en positieve invloeden op de omgeving. Belangrijk is dat je omgeving net, verzorgd en veilig is (overzichtelijk, licht, sociale controle). Lees er ook meer over in onze kenniswijzer