Participatie

Wil je de omgeving zwerfvuil vrij houden, schakel hiervoor iedereen in: je inwoners, de verenigingen, de handelaars. Om tot een effectieve gedragsverandering te komen, is het belangrijk om anderen te betrekken die belang hebben bij de properheid van de locatie. Door samen te werken en het werk te verdelen, draagt iedereen zijn steentje bij.

Verder kan je initiatieven ontwikkelen die de betrokkenheid bij de publieke ruimte verhogen en mensen aansporen tot een actieve medewerking aan het realiseren én behouden van de netheid ervan. Deze initiatieven moeten het eigenaarschap van bewoners, handelaars en overheden op een bepaald deel van de openbare ruimte benadrukken of herbevestigen. Zo wordt voor passanten duidelijk dat de openbare ruimte wel degelijk ‘van iemand’ is. Dit kan bijvoorbeeld door buurtacties te organiseren, ambassadeurs te creëren, gepersonaliseerde affiches op te hangen of een soort van sociale controle te laten uitvoeren.

Als lokaal bestuur is het essentieel dat je de bevolking meekrijgt in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort, anders blijft het nooit lang proper. Er zijn verschillende mogelijkheden om de participatie te verhogen.

Sensibiliseer en zet je personeel in

  • Zorg dat je personeel het goede voorbeeld geeft: dat ze hun afval zichtbaar in de vuilnisbak gooien of hun peuk in een peukenrecipiënt deponeren.

Werk met jobstudenten

  • Jobstudenten die de mensen aanspreken en vragen om vijf minuten van hun tijd te wenden aan het rapen van zwerfvuil. Belangrijk is wel dat de organisatie corona-proof kan gebeuren. 
  • Jobstudenten die de mensen actief aanspreken en wijzen op de regels rond afval. 
  • Jobstudenten inzetten om mee op te ruimen. Zichtbaar reinigen zorgt er voor dat mensen bewuster omgaan met hun afval 

Betrek de buurt

  • Door te rekenen op het eigenaarschap van de omwonenden kan je er ook voor zorgen dat de omgeving proper blijft.
  • Werk met meters en peters om de omgeving zwerfvuilvrij te houden
  • Het faciliteren van opruimacties. Mooimakers stelde een opruimhandboek op met enkele nuttige tips.
  • Door je inwoners op te roepen en er een gezamenlijke actie van te maken. De krant van West-Vlaanderen toont deze zomer het goede voorbeeld.

 

Het is toegelaten om met maximaal 4 personen zwerfvuil te ruimen. Er zijn een aantal voorwaarden en persoonlijke preventiemaatregelen gezien de overdracht van het virus ook kan gebeuren door besmette oppervlakten. Die voorwaarden en maatregelen vind je terug op deze pagina.

Je staat er niet alleen voor!

Alleen of samen zwerfvuil rapen? Of een heuse opruimactie organiseren? Mooimakers ondersteunt je graag met het nodige materiaal!