Resultaten handhavingsweek 2019

Met de derde Vlaamse editie van de Week  van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort gaf Vlaanderen de eerste week van oktober opnieuw het signaal dat afval achterlaten op het openbaar domein niet zomaar ongestraft blijft. Zowat een 1.500 handhavers zetten zich in voor extra controles en sensibiliserende acties.   

Rapportage 

Via een online rapporteringsmodule verzamelde Mooimakers informatie over de acties in een 53-tal deelnemende organisaties. Naast steden en gemeenten en politiezones, zetten de Intercommunales en de Vlaamse partners zoals het Agentschap voor Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg en de Vlaamse Milieumaatschappij zich deze week extra in. Naast de repressieve aanpak, werd ook het positieve gedrag beloond. 

Straffen, maar ook belonen 

De controle van locaties waar regelmatig zwerfvuil en sluikstort te vinden is, de zogenaamde hotspots, stond met stip op 1 als meest uitgevoerde actie. Naast het anoniem patrouilleren, werd er ook hard ingezet op het aanspreken van overtreders en het belonen van goed gedrag. Door het positief bevestigen van het juiste gedrag, maar ook door het uitdelen van een kleine beloning. 

In 80% van de ondernomen acties waren er controles van de hotspots bij. Het gaat hier dan over afvalinzamelpunten zoals glasbollen, maar ook doorgangswegen, schoolomgevingen, parkings, enz. Belangrijke locaties die de nodige aandacht vragen als het gaat over sluikstort en zwerfvuil. 

Van de 98 deelnemende organisaties rapporteerden er 53 via de rapporteringsmodule, De rapporterende gemeentes, Vlaamse partners, intercommunales en politiezones noteerden samen 1.244 aanmaningen, 840 GAS-pv’s en 280 gewone PV’s voor sluikstort en zwerfvuil. Er werden ook een 100 betrappingen met camera geregistreerd. De inzet van camera’s tijdens deze derde editie van de handhavingsweek kende een lichte stijging t.o.v. 2018. 

Het nieuws ging als een lopend vuurtje 

De communicatiecampagne met de boodschap “gênant, gepakt” zette via radiospots en affiches van duidelijk geneerde betrapte overtreders de toon. Uit de aanvragen naar affiches kunnen we afleiden dat zwerfvuil aan een glasbol toch een groot werkpunt blijkt te zijn. 

De pers pikte de berichtgeving rond de handhavingsweek veelvuldig op. Naast de nationale en regionale geschreven pers als radio en TV, verscheen er via de sociale media kanalen heel wat berichtgeving over de plaatselijke acties in het kader van de handhavingsweek. Door deze toegenomen media-aandacht werd het bewustzijn bij de burger nog eens extra aangewakkerd rond het feit dat zwerfvuil en sluikstort niet ongestraft kan blijven. 

Het vervolg 

Tijdens de week van de handhaving waren het mensen in functie die actie ondernamen. Bij iets meer dan de helft was de politie betrokken. Ook GAS-vaststellers, toezichthouders en gemeenschapswachters waren in de bres om te zorgen voor een propere omgeving en spraken hier in 40 % van de acties de mensen voor aan.  

Mooimakers roept de Vlaming dan ook op om niet langer te zwijgen en ook mensen aan te spreken bij het zien van een overtreding tijdens de lopende aanspreekcampagne. Gewoon omdat aanspreken effect heeft en iedereen het kan doen. Mensen vinden het niet fijn om over negatief gedrag, zoals het veroorzaken van zwerfvuil, aangesproken te worden.