Huisstijlrichtlijnen en gebruik logo

Communicatie uitgewerkt door externe partijen (niet door Mooimakers en/of haar communicatiepartners) zoals lokale besturen, Vlaamse partners,  bedrijven, pers …moeten de huisstijlrichtlijnen volgen zoals hieronder beschreven. Dit kan gaan over communicatie in het kader van een projectfinanciering en/of samenwerking met Mooimakers of een persverschijning.

  • Bij gebruik van het Mooimakers-logo volg je volgende logorichtlijnen (zie ook de projectvoorwaarden) 
  • Het gebruik van het Mooimakers-lettertype en andere Mooimakers-huisstijlelementen is uitsluitend mogelijk door Mooimakers zelf. We vragen je om in de eigen huisstijl te werken
  • Het gebruik van de Vlaamse Leeuw is uitsluitend mogelijk als dit tot de bevoegdheid van je organisatie behoort

Bij perscommunicatie vragen we:

  • Mooimakers te vermelden en het logo op te nemen wanneer het gaat over een gezamenlijk project of een project gefinancierd door Mooimakers. 
  • Mooimakers met volgende tekst te omschrijven:

Over Mooimakers

Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Mooimakers organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is het merk waaronder Vlaanderen Mooi uitvoering geeft aan haar beleid. Vlaanderen Mooi is het initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg).