Specifiek voor een intercommunaal coachingtraject

Intercommunales kunnen voor een aantal gemeentes van hun werkingsgebied inschrijven. Hun traject wordt op dezelfde manier beoordeeld en heeft dezelfde verplichte actiepunten als een gemeentelijk traject. Het traject duurt eveneens 3 jaar en intercommunales kunnen eveneens vrije actiepunten toevoegen. Hun traject wijkt echter af op een beperkt aantal punten:

  • De verantwoordelijke van het coachingtraject moet reeds in dienst zijn bij indiening van het coachingtraject
  • De intercommunale heeft akkoord van elke gemeente waarvoor ze intekenen en laat de basisactieplannen door elke gemeente goedkeuren
  • Een intercommunale kan per VTE vrijgesteld voor het coachingtraject voor max 8 gemeentes indienen
  • Per deelnemende gemeente ontvangt een intercommunale een maximum subsidie van 30.000 euro
  • Bij het motivatiegesprek is de verantwoordelijke voor het coachingtraject van de intercommunale aanwezig, evenals 2 gemeentelijke verantwoordelijken van gemeentes met liefst een divers karakter
  • Een gemeente kan niet tegelijkertijd in een individueel en intercommunaal coachingtraject zitten
  • Vrije actiepunten moeten per deelnemende gemeente in het ontwerpactieplan gespecifieerd worden. 

<< Ga terug naar de overzichtspagina