Vrije actiepunten

Hieronder volgt een lijst van actiepunten die de gemeente vrij kan toevoegen aan het coachingtraject. Er staat ook aangegeven hoeveel mandagen hiervoor worden geschat.

1. Uitwerken van gedragsbeïnvloedende communicatie voor het hele grondgebied
 • Toepassen van principes van gedragsbeïnvloeding op communicatie of gebruik maken van bestaande sjablonen

- Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: 2 dagen

2. Uitwerken van educatieve aanpak en samenwerking met scholen
 • Materiaal Mooimakers:
 • Een creatief experiment organiseren
 • Een interactieve theatervoorsteling rond afval volgen

- Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: 2 dagen/school

3. Opstarten of verbeteren van een structurele werking voor zwerfvuilvrijwilligers
 • Uitwerken afsprakennota, verzekering, oproep…. en andere administratie
 • Opvolging vrijwilligers
 • In kaart brengen routes en meldingen, opruimen
 • Waarderingsmoment voor vrijwilligers

- Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: min 6 dagen

4. Opstarten of optimaliseren van een meldingssysteem in de gemeente, registratie van de meldingen en klachten 
 • Evaluatie procedure huidig meldingssysteem of opzetten voor procedure van meldingen
 • Analyse bestaande meldingen en klachten (indien beschikbaar)
 • Online registratiesysteem voorzien of instappen in registratiesysteem Mooimakers (nog in opmaak)

- Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject voor evaluatie procedure en analyse meldingen (registratiesysteem niet meegerekend): 4 dagen

5. Aanpak van probleemfracties
 • Peuken
 • Hondenpoep

Naast maatregelen die reeds op hotspots en in het vuilnisbakkenplan zijn voorzien, bijvoorbeeld:

 • In kaart brengen van problematiek
 • Maatregelen uitwerken
 • Voorzien van specifieke recipiënten

- Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: per fractie 4 dagen

6. Aanpak van bepaalde doelgroepen

Uitgezonderd scholieren, structurele vrijwilligers, verenigingen, handhavers (verplichte en andere vrije actiepunten) en buiten aanpak van hotspots, bijvoorbeeld:

 • Bewoners die geen afval aanbieden
 • Hondeneigenaars…

- Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: per doelgroep 4 dagen

7. Aanpak van zwerfvuil op evenementen
 • Plaatsing geschikte infrastructuur
 • Preventie zwerfvuil (bv. flyers, herbruikbare bekers)
 • Sensibilisering

- Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: 4 dagen/evenement. Voor het uitwerken van een systeem van herbruikbare bekers: 3 dagen

Aanrader: maak een inschatting van het totaal aantal mandagen in je gemeente, bekijk wie dit gaat opnemen en of hiervoor ruimte is. Je kan eventueel voor eenvoudige taken ook gebruik maken van jobstudenten. Meer info hierover vind je op de pagina financiële ondersteuning.

Meer informatie over de verplichte actiepunten.

<< Ga terug naar de info over het ontwerpactieplan

<< Ga terug naar de overzichtspagina