Deelname Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort - jaarlijkse vergoeding

Wil je deelnemen aan de Week van de Handhaving in jouw gemeente? Raadpleeg dan hier wat je kan doen en welke extra ondersteuning Mooimakers biedt. 

Gemeenten en/of intercommunales die rapporteren aan Mooimakers over hun lokale acties tijdens de Week van de Handhaving en de resultaten ervan, kunnen sinds de editie van 2020 rekenen op een forfaitaire financiële vergoeding van 750 euro per jaar

VOORWAARDEN VOOR DE FINANCIËLE VERGOEDING 
 • Als gemeente of intercommunale organiseer of ondersteun je één of meerdere acties in het kader van de Week van de Handhaving. De acties vinden plaats in de maand oktober. Voor de exacte periode van de week van de handhaving, raadpleeg de Handhavingspagina
 • Je maakt voor je gemeente of voor je werkingsgebied voor dat jaar een actieplan aan in de online rapporteringsmodule van Mooimakers. 
 • Je registreert je acties idealiter voor de start van de Week van de Handhaving. 
 • Je rapporteert nadien ook over de resultaten van de acties in de online rapporteringsmodule. De rapportering kan van zodra de actie werd uitgevoerd en gebeurt ten laatste op 31 oktober van het jaar waarin de acties plaatsvonden. 
 • Je werkt zoveel mogelijk samen met verschillende actoren in de gemeente betrokken bij de handhaving van zwerfvuil en sluikstort (ook zachte handhaving telt mee).  
VOOR WIE? 
 • De forfaitaire vergoeding kan jaarlijks één keer per Vlaamse gemeente* worden aangevraagd door de gemeente of de afvalintercommunale.  
 • Politiezones kunnen actieplannen aanmaken, maar kunnen zelf geen vergoeding aanvragen. We vragen om hierover goede afspraken te maken met de gemeente of intercommunale. De aanvraag van de vergoeding verloopt immers via de gemeente en/of intercommunale. 
 • Vlaamse partners kunnen actieplannen aanmaken, maar kunnen zelf geen vergoeding aanvragen. 
PROCEDURE AANVRAAG FORFAITAIRE VERGOEDING VOOR DE WEEK VAN DE HANDHAVING 
 • De vergoeding aanvragen kan vanaf het moment dat de rapportering is voltooid en ten laatste op 28 februari van het volgende jaar.  
 • Je krijgt antwoord op de aanvraag voor 31 maart van het volgende jaar.  
 • De forfaitaire vergoeding van 750 euro kan maar éénmaal per lokaal bestuur aangevraagd worden, ofwel door de afvalintercommunale, ofwel door de gemeente zelf. 
 • Intercommunales kunnen de aanvraag groeperen voor de gemeentes uit hun werkingsgebied waarvoor ze gerapporteerd hebben.  
 • De afrekening gebeurt via een bestelbon die je wordt toegestuurd. 
 • Let wel, dit bedrag is een forfaitaire vergoeding. Hier wordt geen btw op geheven (factuur aan 0% btw). 
 • Na het afsluiten van de rapporteringsperiode op 31 oktober, ontvangen alle contactpersonen met een geldige deelname een mail met de link naar het formulier voor aanvraag van de vergoeding.

CUMULEERBAAR MET*
 • Vergoedingen voor Netheidsbarometer, Opruimacties, Structurele vrijwilligers en Operatie Proper 
 • Projecten (onderzoeksprojecten, projecten zwerfvuil en sluikstort) 
 • Coachingtrajecten 

 

* Geen dubbele financiering mogelijk