Ronde tafel en infosessies

Tijdens de ronde tafel en onze infosessies komen verschillende lokale besturen samen. Het doel? Samen oplossingen zoeken voor de aanpak van zwerfvuil en inspiratie opdoen via elkaars projecten. Interesse om zelf actief deel te nemen? Hou deze pagina dan in de gaten voor meer info over de volgende sessies. Deze worden ook aangekondigd in onze nieuwsbrief.

Hieronder kan je de verslagen downloaden van de vorige edities:

Infosessie Communicatie (23/6/2017)

Tijdens deze infosessie lichtten we toe op welke strategische insteek de communicatie van Mooimakers is gebaseerd en hoe dit kan gebruikt worden in lokale communicatie van gemeenten en intercommunales. 

Download hier de presentatie van Ward en Thomas (LDV United).

Ronde tafel sluikstorten (11/10/2016)

Tijdens deze studiedag kwamen Annick Maes (IDM) en Bart Vandewiele (INCOVO) hun ervaringen met sluikstorten delen. Hoe pakken zij het probleem aan in hun gemeenten? 
Download het verslag, de presentatie van Bart Vandewiele of het document 'Sluikstorten - procedure Interafval'.

zwerfvuil in bos en natuurdomeinen (08/12/2015)

Hoe pakt u zwerfvuil en sluikstorten in het bos aan? Twee sprekers, Filip Ramakers - gemeente Maasmechelen en Wim De Maeyer - Agentschap Natuur en Bos vertelden over hun aanpak. Hierna wisselden de deelnemers hun ervaringen uit. Het verslag en presentaties (zip) vindt u hier.

studiedag vlaamse partner (29/09/2015)

Het doel van deze studiedag was het uitwisselen van ervaringen en good practices tussen de Vlaamse partners. Het aankaarten van de knelpunten en het zoeken naar het gemeenschappelijke was één van de agendapunten. Door het uitwisselen van gegevens, inzichten en ervaringen kregen we een beter zicht op de problematiek en konden we ideeën opdoen voor oplossingen. Alle info kan u hier downloaden.

handhaving door sociale controle (30/04/2015)

Stellen dat handhaven op zwerfvuil lastig is, is een open deur intrappen. We vernemen hoe sociale controle -een niet te onderschatten deel van handhaving- zwerfvuil kan helpen terugdringen. Drie sprekers lichtten toe hoe bij hen de sociale controle wordt aangepakt. Ze vertelden hoe resultaat geboekt kan worden door zwerfvuilveroorzakers aan te spreken op hun gedrag.
Download het verslag of de presentaties van Incovo/Interza en Stad Antwerpen.

vuilnisbakkenplannen en -beleid (26/03/2015)

Hoe verbetert u het beleid rond vuilnisbakken, zorgt u voor vuilbakken waar ze nodig zijn en correct worden gebruikt? Hoe kan u het beleid planmatig aanpakken en de vullingsgraad opvolgen? Twee gemeenten vertelden hoe ze het aanpakken. Download hier alle info (zip).

uitwisseling zwerfvuilbeleid tussen kleine(re) gemeenten (12/02/2015)

Tijdens de bijeenkomst gingen collega's uit kleinere gemeenten in gesprek over zwerfvuilthema's. De thema's werden vooraf door de deelnemers bepaald. Door goede praktijken uit te wisselen deden we inspiratie op en zochten we gezamenlijk naar oplossingen om de aanpak in de eigen gemeente te verbeteren. Download hier het verslag.