Week van de handhaving 2017

De handhavingsweek met verhoogde aandacht voor de handhaving van zwerfvuil en sluikstorten door:

  • Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren)
  • Overtreders te beboeten
  • Positieve acties van burgers positief te waarderen

We benaderen handhaving dus in de ruime zin van het woord: we richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden, door eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen .... Hierdoor willen we de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren. 

Waarom?

Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden handenvol geld dat beter nuttig kan besteed worden. 
Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastiek soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt is bovendien verloren voor recyclage. 
Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan. Lokale overheden krijgen hier veel klachten over, het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel. 

Wanneer?

De handhavingsweek vindt plaats van 18-24 september. Op deze week wordt er gericht in de communicatie. Als het in de planning of de dienstregeling beter uitkomt, kunnen alle acties georganiseerd tussen 15 en 30 september worden geregistreerd. 

Voor wie?

Alle handhavers kunnen deelnemen of het nu gaat over politie, GAS-vaststellers, lokale of gewestelijke toezichthouders, bijzondere veldwachters, inspecteurs van de Lijn… Iedereen die handhavende bevoegdheid heeft over het thema zwerfvuil en/of sluikstorten kan deelnemen.

Zelfs als je geen handhavende bevoegdheid hebt, maar regelmatig geconfronteerd wordt met mensen die afval achterlaten in het openbare domein, kan je mensen actief aanspreken om hun gedrag bij te sturen. Op deze manier verhoogt de sociale controle. Uiteraard kan dit enkel als de situatie veilig is. 

Welke inzet wordt gevraagd? 

De organisatie bepaalt zelf op welke tijdstippen en op welke locaties ze medewerkers inzetten. De lokale overheid staat dicht bij de inwoners en is dus goed geplaatst om te bepalen waar de inzet van mensen en middelen het meeste nut heeft. U hoeft dus niet de hele week en alle u mensen vrij te maken om deel te nemen aan de actie. Soms kan het ook effectief zijn om tijdens rustige momenten van de dienst even extra uit te kijken naar vervuilers.

Draaiboek handhaving zwerfvuil en sluikstorten

Download hier het Draaiboek handhaving zwerfvuil en sluikstorten.

Opgelet! Het gaat hier om een eerste versie. Binnenkort vind je hier het definitieve draaiboek.

Meer informatie

Evaluaties

evaluatie

Evaluaties

evaluatie
Download hier de evaluaties van Provincie Antwerpen/Vlaams Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

nieuwsbrief hh

nieuwsbrief hh

Nieuwsbrief

nieuwsbrief hh
Blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor de specifieke nieuwsbrief rond handhaving.