Handel en Horeca

De omgeving van handel en horecazaken kan een trekpleister zijn voor zwerfvuil, meer specifiek voor verpakkingsmateriaal van voeding en drank. Hier vind je handvaten om deze zwerfvuilproblematiek aan te pakken.