Operatie Proper groepsfoto BS De Zandloper Lo

Samen voor een propere buurt!

Operatie Proper

Doe met je school of jeugdvereniging mee aan Operatie Proper. Je krijg er niet alleen een propere leefomgeving voor terug, maar ook een mooie beloning.

Operatie Proper Sint-Lodewijkscollege

Wat is Operatie Proper?

Operatie Proper is een beloningssysteem waarbij scholen en jeugdverenigingen een duwtje in de rug krijgen om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Hoe? Door samen een actieplan op te stellen, ondersteuning te bieden (denk aan opruimmateriaal, educatieve pakketten) én iedereen te bedanken voor de volgehouden inspanningen met een mooie financiële beloning!

Hoe werkt Operatie Proper?

 1. Ga na of je lokaal bestuur deelneemt

  De eerste voorwaarde is dat je stad, gemeente of intercommunale deelneemt aan dit project. Zij volgen Operatie Proper namelijk op en zijn je eerste aanspreekpunt zodra je van start gaat! Nog niet alle gemeenten of afvalintercommunales nemen deel. Maar wel al heel veel! Bekijk de lijst met deelnemende lokale besturen en check of jouw gemeente erbij is. (Niet alle postcodes van de deelgemeenten zijn weergegeven.)

  Is dat niet het geval? Dan kan je eens polsen bij je gemeente of ze toch wil deelnemen? ;-)

  Doet jouw lokaal bestuur wel mee en wil je als school of jeugdvereniging deelnemen? Dan neem je de volgende stap.

 2. Bekijk of je kan deelnemen

  Enkel scholen en jeugdverenigingen kunnen deelnemen aan Operatie Proper. Voor scholen kunnen zowel kleuter, lager als middelbaar intekenen. Voor de verenigingen wordt een beperking gemaakt tot jeugdverenigingen.

  Wat wordt verstaan onder jeugdverenigingen?

  • Landelijk erkend jeugdwerk: landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, waaronder o.a. de klassieke jeugdbewegingen vallen.
  • Lokaal erkend jeugdwerk – via steden en gemeenten, waaronder jeugdwelzijnswerk: www.desocialekaart.be > Jeugdwelzijnswerk

  Onder volgende criteria:

  • Structurele – dagelijkse, wekelijkse of tweewekelijkse – werking;
  • Als vrijetijdsaanbod;
  • Voor kinderen en jongeren.
 3. Maak een account aan

  De opvolging van het project verloopt via een online platform, gelinkt aan onze website. De contactpersoon van de school of vereniging voor Operatie Proper moet een account aanmaken. Daarvoor klik je op de inschrijvingsknop en maak je een account aan. Zo krijg je toegang tot het online platform van Operatie Proper. Je vindt je actieplan onder mijn account > mijn actieplan.

  Heeft de contactpersoon al een account, dan kan je met dat account inloggen. Wil je gegevens veranderen, dan mail je voornaam, naam en mailadres naar info@mooimakers.be.

  De inschrijvingen voor schooljaar 2024-2025 lopen van 16 augustus t.e.m. 31 oktober 2024.

 4. Bereid je actieplan voor

  De basis van Operatie Proper is een actieplan op maat van jouw school of jeugdvereniging.

  Eenmaal ingelogd op het systeem zal je jouw actieplan moeten opmaken. Handig is om je even daarop voor te bereiden.

  Per schooljaar stel je een nieuw actieplan op. Het actieplan bundelt de acties die je in dit schooljaar wil uitvoeren. Het is een overzicht van het engagement dat jouw school of jeugdvereniging opneemt tijdens het schooljaar.

  • Dat plan bevat maximum 8 actiepunten.
  • We werken met verplichte actiepunten en actiepunten naar keuze. Je kan geen eigen actiepunten meer toevoegen.
  • Bij een nieuwe inschrijving (nooit eerder deelgenomen aan Operatie Proper) of wanneer een deelnemer nooit het actieplan voltooid heeft (dus nooit beloond geweest), geldt een minimum van 6 (als vereniging) of 7 (als school) actiepunten en een maximum van 8 actiepunten in een actieplan. Dus bevat een actieplan van een nieuwe deelnemer 6 of 7 verplichte actiepunten met optioneel een zevende en/of achtste vrij gekozen actiepunt erbij.
  • Bij een andere inschrijving (ooit als deelnemer beloond geweest) geldt minimum 5 en maximum 8 actiepunten. In dit geval zijn er 4 verplichte actiepunten, die aangevuld worden met minimum 1 en maximum 4 vrij te kiezen actiepunten.

  Verken de actiepunten op voorhand. Je vindt de lijst met actiepunten samen met meer informatie in de infobrochure. De versies voor schooljaar 2024-2025 zijn nog niet beschikbaar. (Dit zijn die voor schooljaar 2023-2024: versie voor scholen en versie voor jeugdverenigingen.)

 5. Maak je actieplan op

  Bij aanmelding kan je jouw actieplan ingeven.

  In de inschrijvingsmodule zet je vier stappen:

  • Je overloopt de verplichte actiepunten.
  • Je stelt jouw opruimgebied in rond je school of jeugdvereniging (teken jouw opruimgebied).
  • Je selecteert de gekozen extra actiepunten.
  • Je vult het rekeningnummer van de school of jeugdvereniging in.

  Eens dat ingediend is, ontvang je een mail ter bevestiging. Zo weet je dat je aanmelding geslaagd is. Het lokaal bestuur of de afvalintercommunale zal jouw aanmelding beoordelen.

  Bekijk de demo voor het indienen van een actieplan.

 6. Wacht op goedkeuring van actieplan

  Jullie actieplan komt bij de gemeente of afvalintercommunale terecht. Die zal het goed- of afkeuren en brengt je van die beslissing per mail op de hoogte. Is je actieplan afgekeurd, dan kan je nog één keer opnieuw proberen. Is je actieplan goedgekeurd, dan kan je aan de slag gaan!

 7. Voer de acties uit

  Eens je actieplan is goedgekeurd, kan je aan de slag met de actiepunten. Je vindt op de website inspiratie, tips en ondersteunend materiaal.

  Als deelnemer aan Operatie Proper ontvang je sowieso de nieuwsbrief Scholen en Verenigingen. Daarin vind je ook tips en de nodige reminders in kader van Operatie Proper. Negeer die dus niet!

  Tijdens het schooljaar kan je afgewerkte acties rapporteren in het systeem. Zo kan de gemeente of intercommunale nagaan of je de acties uitvoert.

 8. Rapporteer je acties

  De rapportering gebeurt via het online systeem. Per actiepunt wordt uitleg gevraagd en eventueel een upload van foto’s of documenten. Zo bewijs je dat je het actiepunt hebt uitgevoerd. In het systeem kan je zien wat er qua rapportering verwacht wordt (foto’s, een verslagje, een formulier …).

  Je zal al vanaf de goedkeuring van het actieplan kunnen rapporteren. Dat betekent dat je niet hoeft te wachten tot april om voor bepaalde actiepunten een rapportering te doen. Doe je dat, dan kan het lokaal bestuur dat of de afvalintercommunale die jouw actieplan opvolgt, meteen ook de rapportering van het actiepunt goed- of afkeuren. Bij afkeuring krijg je de kans om het opnieuw te doen. Bij goedkeuring maakt dat al deel uit van je finale rapportering.

  De deadline van rapporteren voor schooljaar 2023-2024 ligt op 7 juli 2024.

  Bekijk de demo over het rapporteren van een actiepunt.

 9. Neem beloning in ontvangst

  Als je rapportage wordt goedgekeurd, dan zal je een mooie beloning in ontvangst mogen nemen.

  De waarde van beloning hangt vast aan de gekozen actiepunten. De beloning zal variëren tussen € 475 en € 950.

  De samenstelling van het actieplan zal het exacte bedrag van de beloning bepalen. Van zodra je actieplan is goedgekeurd, kan je het bedrag zien in het actieplan.

  Op het einde van het schooljaar wordt gerapporteerd. Ben je niet in staat geweest een keuze actiepunt te voltooien, dan kan de waarde van dat actiepunt afgetrokken worden van de beloning. Dit geldt enkel voor de actiepunten naar keuze. De verplichte punten vallen hier niet onder, want dat is de basis. Wie de verplichte niet uitvoert, krijgt niets.

  De gemeente of afvalintercommunale zal je contacteren over de praktische afspraken om de beloning uit te reiken.

  Mooimakers raadt aan om de beloning in te zetten om de school of de vereniging zwerfvuilvrij, afvalarmer, duurzamer of groener te maken. We bundelden alvast enkele goede voorbeelden.

Video GBS De Plataan

Testimonial GBS De Plataan

Operatie Proper Sint-Calasanzinstituut

Testimonial Sint-Calasanzinstituut

Operatie Proper Chiro Achter-Olen

Testimonial Chiro Achter-Olen

Operatie Proper in jouw gemeente

Aantal scholen/verenigingen
0
10