Projecten zwerfvuil & sluikstort

Wil je zwerfvuil of sluikstort aanpakken in je gemeente? Wil je op lokaal niveau een onderbouwd beleid uitbouwen of een specifieke maatregel uittesten? Wij bieden je inhoudelijke, financiële en logistieke ondersteuning. 

Voor wie?

Alle individuele gemeenten en tijdelijke samenwerkingen tussen een aantal gemeenten, afvalintercommunales of provincies kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van hun project. Lokale projecten van een gemeente of een afvalintercommunale in samenwerking met verenigingen of groepen komen ook in aanmerking.  

Verenigingen, groepen of bedrijven krijgen geen directe ondersteuning via deze projecten.

 • Meer informatie over de ondersteuning aan verenigingen en groepen vind je hier.
 • Welke ondersteuning we bieden voor bedrijven en organisaties vind je hier.

 

Waarom?

De aanpak van zwerfvuil en sluikstort vergt een integraal beleid. Op basis van het 5-pijlerbeleid ondersteunt Mooimakers lokale besturen die efficiënte maatregelen willen implementeren in hun beleid.  

Anchor Block

Indienperiode projectaanvragen

Er zijn drie vaste periodes voor het indienen van projectaanvragen:  

 • 1 januari t.e.m. 28 februari 
 • 1 mei t.e.m. 30 juni 
 • 1 september t.e.m. 30 oktober 

Mooimakers behandelt de aanvragen in de werkgroep 'Projecten zwerfvuil en sluikstort'. Feedback volgt ten laatste twee maanden na het indienen van de projectaanvraag. Projecten kunnen pas opgestart worden na goedkeuring door Mooimakers. Kosten gemaakt vóór de goedkeuring worden niet vergoed. 

 

Algemene voorwaarden voor projectvergoedingen

 • De aanvrager van financiële steun aanvaardt dat de resultaten, ontwikkelde materialen en verworven kennis mogen gebruikt worden door andere lokale besturen en door Mooimakers. De initiatiefnemer mag wel als eerste het project bekendmaken.
 • Na afloop van het project brengt de initiatiefnemer volgens de richtlijnen verslag uit van de actie en van de behaalde resultaten. Voor bepaalde projecten verwacht Mooimakers een tussentijdse evaluatie/terugkoppeling. 
 • Eigen projectvoorstellen zijn mogelijk op voorwaarde dat een meerpijlerstrategie (minimum 3 pijlers) wordt uitgebouwd om zwerfvuil en/of sluikstort aan te pakken.
 • Het project moet een nieuw element bevatten t.o.v. de bestaande werking van het lokale bestuur, bv. klassieke maatregelen die hun doeltreffendheid bewezen hebben maar nog niet werden toegepast in de gemeente. 
 • Een gemeente kan maximum 2 projecten tegelijk uitvoeren. Voor een intergemeentelijk samenwerkingsverband geldt een maximum van 5 projecten. Een afvalintercommunale kan voor maximaal 5 gemeenten een project indienen. Afwijkingen van deze regel zijn mogelijk mits motivatie van het lokaal bestuur en goedkeuring door de Operationele werkgroep van Mooimakers.  
 • Een gemeente en een samenwerkingsverband waarin deze gemeente betrokken is, kunnen niet op hetzelfde grondgebied hetzelfde projecttype aanvragen en/of uitvoeren. 
 • Opeenvolgende projectaanvragen voor eenzelfde actie/project zijn enkel toegelaten als er vernieuwende elementen zijn.
 • De aanvrager gaat akkoord om het logo van Mooimakers op te nemen in de communicatie, op recipiënten… waar mogelijk en volgens de co-brandingstrategie. In communicatie over het project met de pers, vragen we de inbreng van en de samenwerking met Mooimakers te vermelden en duidelijk te visualiseren.