Projecten zwerfvuil & sluikstort

Wil je zwerfvuil of sluikstort aanpakken in je gemeente? Wil je op lokaal niveau een onderbouwd beleid uitbouwen of een specifieke maatregel uittesten? Wij bieden je inhoudelijke, financiële en logistieke ondersteuning. 

Voor wie?

Alle individuele gemeenten en tijdelijke samenwerkingen tussen een aantal gemeenten, afvalintercommunales of provincies kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van hun project. Lokale projecten van een gemeente of een afvalintercommunale in samenwerking met verenigingen of groepen komen ook in aanmerking.  

Verenigingen, groepen of bedrijven krijgen geen directe ondersteuning via deze projecten.

 • Meer informatie over de ondersteuning aan verenigingen en groepen vind je hier.
 • Welke ondersteuning we bieden voor bedrijven en organisaties vind je hier.

 

Waarom?

De aanpak van zwerfvuil en sluikstort vergt een integraal beleid. Op basis van het zespijlerbeleid ondersteunt Mooimakers lokale besturen die efficiënte maatregelen willen implementeren in hun beleid.  

Indienperiode projectaanvragen

Momenteel is het niet mogelijk om een project aan te vragen. We houden je op de hoogte van nieuwe oproeprondes via onze nieuwbrief voor lokale besturen.

Mooimakers behandelt de aanvragen. De werkgroep evalueert de projecten op basis van de aanvraag. Mooimakers geeft je feedback ten laatste 2 maanden na het verstrijken van de indienperiode. Projecten kunnen pas opgestart worden na goedkeuring door Mooimakers. Kosten gemaakt vóór de goedkeuring worden niet vergoed. 

Algemene voorwaarden voor projectvergoedingen

 • De aanvrager van financiële steun aanvaardt dat de resultaten, ontwikkelde materialen en verworven kennis mogen gebruikt worden door andere lokale besturen en door Mooimakers. De initiatiefnemer mag wel als eerste het project bekendmaken.
 • Na afloop van het project brengt de initiatiefnemer volgens de richtlijnen verslag uit van de actie en van de behaalde resultaten. Voor elk project verwacht Mooimakers een tussentijdse evaluatie/terugkoppeling. 
 • Het project moet een nieuw element bevatten t.o.v. de bestaande werking van het lokale bestuur, bv. klassieke maatregelen die hun doeltreffendheid bewezen hebben maar nog niet werden toegepast in de gemeente. 
 • Een gemeente kan maximum 2 projecten tegelijk uitvoeren. Een gemeente die momenteel een coachingtraject volgt, kan tegelijkertijd geen project hebben lopen. Een gemeente die al een coachingtraject heeft voltooid, kan nadien enkel een project indienen als het vernieuwende elementen bevat.
 • Voor een intergemeentelijk samenwerkingsverband geldt een maximum van 5 projecten tegelijkertijd. Een afvalintercommunale kan enkel voor gemeenten die niet in een coachingtraject zitten een project indienen. Het is de bedoeling om als afvalintercommunale de aanpak uit te testen in een aantal gemeenten zodat het haalbaar is, en niet in het volledige werkingsgebied.
 • Een gemeente en een samenwerkingsverband waarin deze gemeente betrokken is, kunnen niet op hetzelfde grondgebied hetzelfde projecttype aanvragen en/of uitvoeren. 
 • Opeenvolgende projectaanvragen voor een project met dezelfde inhoud zijn enkel toegelaten mits een tussentijdse periode van 3 jaar na het afsluiten van het vorige project.
 • De aanvrager gaat akkoord om het logo van Mooimakers op te nemen in de communicatie, op recipiënten… waar mogelijk en volgens de co-brandingstrategie. In communicatie over het project met de pers, vragen we de inbreng van en de samenwerking met Mooimakers te vermelden en duidelijk te visualiseren.
 • Als er tijdens het project fundamentele wijzigingen zijn (inhoudelijk of financieel), dan brengt de aanvrager Mooimakers tijdig op de hoogte om de gevolgen voor het project te bespreken.

Anchor Block