Wie is Mooimakers en wat doen we?

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling en educatie, organiseert campagnes en ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken. We geven uitvoering aan het beleid rond zwerfvuil en sluikstorten.

Mooimakers ijvert voor een maatschappij waar zwerfvuil en sluikstort onaanvaardbaar zijn. Daarvoor werkt ze samen met iedereen die een bijdrage wil leveren om de problematiek de wereld uit te helpen (lokale besturen, organisaties, scholen, jeugdbewegingen, zwerfvuilvrijwilligers, ...). We streven naar een duurzame mentaliteitswijziging en gedragsverandering. Door te werken aan een integraal beleid gestoeld op zes pijlers (participatie - communicatie - infrastructuur - omgeving - handhaving - preventie) gaan we dan ook voor een maatschappij zonder zwerfvuil/sluikstort!

voorpagina jaarverslag

Jaarverslag 2023

Wil je meer weten over onze werking? Het jaarverslag bundelt de belangrijkste resultaten en cijfers van het afgelopen jaar. Het biedt een overzichtelijke blik op onze projecten en activiteiten.

Maak kennis met ons team

De medewerkers van Mooimakers kunnen je helpen om het zwerfvuil aan te pakken, sluikstort de wereld uit te helpen en meer algemeen om de openbare netheid van je gemeente of stad te vrijwaren of herstellen. Je kan bij hen terecht voor informatie, begeleiding en financiële of materiële ondersteuning. 

Tijl
Aerts
Coördinator
Tijl neemt de dagelijkse leiding op zich en onderhoudt contacten met koepelverenigingen en federaties rond zwerfvuil- en sluikstortbeleid.
Nicole
Aarts
Administratieve ondersteuning
Nicole is het aanspreekpunt voor al jouw vragen.
info@mooimakers.be
Grietje
Huveneers
Communicatie
Grietje is verantwoordelijk voor de partnercommunicatie en het kennismanagement. Daarnaast zorgt ze voor een vlotte interne communicatie binnen het team en de communicatieondersteuning van haar collega's.
Carole
Michels
Communicatie
Carole beheert de communicatiecampagnes van Mooimakers. Ze stippelt ook de krijtlijnen uit voor de social media-aanpak.
Klaartje
De Boeck
Communicatie
Klaartje onderhoudt de social mediakanalen van Mooimakers. Daarnaast werkt ze ondersteunend voor het communicatieteam en de collega coaches.
Ruth
Busschaert
Educatie & Communicatie
Als educatief medewerker is Ruth de juiste contactpersoon voor verenigingen en scholen. Zij werkt ook ons aanbod aan tools en informatie voor deze doelgroep uit. Daarnaast zorgt ze ervoor dat de website up-to-date blijft.
Yves
Carlier
Bedrijvencoach
Yves is hét aanspreekpunt voor elk bedrijf dat iets rond openbare netheid wil doen. Wil je je medewerkers sensibiliseren? Of wil je bepaalde andere maatregelen nemen? Yves kan je helpen met informatie en ondersteuning.
Els
Gommeren
Monitoring & onderzoek
Als specialist in monitoring en onderzoek begeleidt Els de andere teamleden bij het opzetten van onderzoek, studies, metingen,... en helpt zo om de problematiek en de resultaten beter in kaart te brengen.
Silke
Smekens
Relatiebeheer lokale besturen​
De relatiebeheerder is de spilfiguur tussen Mooimakers en de lokale besturen. Vanuit deze rol stimuleert Silke de samenwerking tussen beiden en tracht ze aanbod en specifieke noden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Inge
van den Kroonenberg
Coach lokale besturen
Inge ondersteunt lokale besturen en intercommunales in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.
Rik
Seniow
Coach lokale besturen
Rik ondersteunt lokale besturen en intercommunales in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.
Berten
Vermeulen
Coach lokale besturen
Berten ondersteunt lokale besturen en intercommunales in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.
Fatgol
Sarafihaghighi
Coach Vlaamse partners
Fatgol ondersteunt de Vlaamse partners in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.
Toon alle teamleden