Wie is Mooimakers en wat doen we?

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, organiseert campagnes en ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken. We geven uitvoering aan het beleid rond zwerfvuil en sluikstorten.

Mooimakers ijvert voor een maatschappij waar zwerfvuil en sluikstort onaanvaardbaar zijn. Daarvoor werken we samen met iedereen die een bijdrage wil leveren om deze problematiek de wereld uit te helpen. We streven naar een duurzame mentaliteitswijziging en gedragsverandering. Door te werken aan een integraal beleid gestoeld op vijf pijlers (participatie - communicatie - infrastructuur - omgeving - handhaving) gaan we dan ook voor een maatschappij zonder zwerfvuil/sluikstort!

Maak kennis met ons team

De medewerkers van Mooimakers kunnen je helpen om het zwerfvuil aan te pakken, sluikstort de wereld uit te helpen en meer algemeen om de openbare netheid van je gemeente of stad te vrijwaren of herstellen. Je kan bij hen terecht voor informatie, begeleiding en financiële of materiële ondersteuning. 

Els
Gommeren
Coördinator
Els neemt de dagelijkse leiding op zich en onderhoudt contacten met koepelverenigingen en federaties rond zwerfvuil- en sluikstortbeleid.
Nicole
Aarts
Administratieve ondersteuning
Nicole is de administratieve duizendpoot en aanspreekpunt voor al jouw vragen. Bij haar komt je mail terecht.
info@mooimakers.be
Kelly
Baetens
Communicatie
Kelly neemt de communicatiestrategie en -campagnes voor haar rekening. Daarnaast zorgt ze ook voor de uitwerking van een structureel aanbod.
Carole
Michels
Communicatie
Carole beheert samen met Kelly de communicatiecampagnes van Mooimakers. Ze stippelt ook de krijtlijnen uit voor de social media-aanpak.
Grietje
Huveneers
Communicatie
Grietje is verantwoordelijk voor een vlotte interne communicatie binnen het team van Mooimakers en is verantwoordelijk voor de partnercommunicatie en de communicatieondersteuning van o.a. haar collega coaches.
Nikki
Driesen
Communicatie
Nikki onderhoudt de social mediakanalen van Mooimakers. Daarnaast werkt ze ondersteunend voor het communicatieteam en de collega coaches.
Ruth
Busschaert
Educatie & Communicatie
Als educatief medewerker is Ruth de juiste contactpersoon voor verenigingen en scholen. Zij werkt ook ons aanbod aan tools en informatie voor deze doelgroep uit. Daarnaast zorgt ze ervoor dat de website up-to-date blijft.
Yves
Carlier
Bedrijvencoach
Yves is hét aanspreekpunt voor elk bedrijf dat iets rond openbare netheid wil doen. Wil je je medewerkers sensibiliseren? Of wil je bepaalde andere maatregelen nemen? Yves kan je helpen met informatie en ondersteuning.
Silke
Smekens
Relatiebeheer lokale besturen​
De relatiebeheerder is de spilfiguur tussen Mooimakers en de lokale besturen. Vanuit deze rol stimuleert Silke de samenwerking tussen beiden en tracht ze aanbod en specifieke noden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Annemie
Maes
Coach lokale besturen
Annemie ondersteunt lokale besturen en intercommunales in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.
Inge
van den Kroonenberg
Coach lokale besturen
Inge ondersteunt lokale besturen en intercommunales in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.
Rik
Seniow
Coach lokale besturen
Rik ondersteunt lokale besturen en intercommunales in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.
Berten
Vermeulen
Coach lokale besturen
Berten ondersteunt lokale besturen en intercommunales in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.
Ivo
De Raeymaeker
Coach lokale besturen
Ivo ondersteunt lokale besturen en intercommunales in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.
Tijl
Aerts
Coach Vlaamse partners
Tijl ondersteunt de Vlaamse partners in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.
Toon alle teamleden

Nieuws & Inspiratie

Week van de handhaving
Nieuws

Startschot voor zesde Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort

Smart benche
Nieuws

Mechelen plaatst Smart benches

Hasselt Propere Straat
Nieuws

Hasselt activeert inwoners met Operatie Propere Straat

Baksteentje bijdragen
Nieuws

Bouwsector draagt (bak)steentje bij