Coachingtrajecten

Mooimakers voert de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort op. Met coachingtrajecten willen we gemeenten helpen een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren.

Voor wie? 

Gemeenten en intercommunales kunnen coachingtrajecten aanvragen.

Wat?

Een coachingtraject duurt 3 jaar en introduceert enkele beproefde maatregelen rond zwerfvuil en sluikstorten in een lokaal bestuur, zoals bv. een vuilnisbakkenplan of de aanpak van probleemlocaties. Daarnaast is er ook ruimte om te werken rond een aantal thema’s over zwerfvuil en sluikstorten die het lokaal bestuur naar voor schuift. Mooimakers voorziet de nodige financiële middelen om nieuwe projecten, extra inspanningen en een deel van de bijkomende personeelskosten op te vangen.

Timing

Vanaf 1 juni t.e.m. 30 september 2023 kan je opnieuw online een aanvraag indienen voor een project.

Tussen 1 oktober en 10 november 2023 word je uitgenodigd voor een motivatiegesprek. Tijdens dat gesprek wordt gepeild naar het engagement van de aanvrager en de personeelsruimte om een coachingtraject aan te gaan. Alle stappen van een coachingtraject worden samen overlopen.

De aanvragen en gesprekken worden geëvalueerd. Eind november 2023 koppelt Mooimakers hierover terug. Een coachingtraject kan pas opgestart worden na goedkeuring door Mooimakers. Kosten gemaakt vóór de goedkeuring worden niet vergoed.

Duur?

  • Gewenste termijn: 3 jaar met tussentijdse minimumlimieten
    • Na jaar 1: inventarisatie en registratie van vuilnisbakken, quickscan, opmaak definitief actieplan, selectie hotspots
    • Na jaar 2: aanpassingen en evaluatie van vuilnisbakkenplan, opmaak en evaluatie veegplan, aanpak hotspots
    • Na jaar 3: uitvoering van aanpassingen veegplannen, verspreiding aanpak hotspots, evaluatie coachingtraject
  • 6 maanden na afloop van het coachingtraject wordt een opvolgingsgesprek ingepland.

Coachingtraject Kontich

Coachingtraject Diepenbeek