Coachingtrajecten

Vlaanderen Mooi voert de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort op. Met coachingtrajecten willen we gemeenten helpen een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren. Er wordt elk jaar een nieuwe oproep gelanceerd voor de start van 20 nieuwe coachingtrajecten.

Voor wie? 

Gemeenten en intercommunales kunnen coachingtrajecten aanvragen. 

Ten vroegste in 2022 komt er plaats vrij voor de opstart van nieuwe coachingtrajecten.

Wat?

Een coachingtraject duurt 3 jaar en introduceert enkele beproefde maatregelen rond zwerfvuil en sluikstorten in een lokaal bestuur, zoals bv. een vuilnisbakkenplan. Daarnaast is er ook ruimte om te werken rond een aantal thema’s over zwerfvuil en sluikstorten die het lokaal bestuur naar voor schuift. Vlaanderen Mooi voorziet de nodige financiële middelen om nieuwe projecten, extra inspanningen en een deel van de bijkomende personeelskosten op te vangen.

Timing?

Je kan ten vroegste in 2022 een kandidatuur indienen.

Duur?

  • Gewenste termijn: 3 jaar met tussentijdse minimumlimieten
    • Na jaar 1: inventarisatie en registratie van vuilnisbakken, quickscan, opmaak definitief actieplan, selectie hotspots
    • Na jaar 2: aanpassingen en evaluatie van vuilnisbakkenplan, opmaak en evaluatie veegplan, aanpak hotspots
    • Na jaar 3: uitvoering van aanpassingen veegplannen, verspreiding aanpak hotspots, evaluatie coachingtraject
  • 6 maanden na afloop van het coachingtraject wordt een opvolgingsgesprek ingepland.