Coachingtrajecten

Vlaanderen Mooi voert de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort op. Met coachingtrajecten willen we gemeenten helpen een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren. Momenteel worden de coachingtrajecten geëvalueerd en kunnen er geen aangevraagd worden. Een gerichte ondersteuning van Mooimakers blijft wel mogelijk via de projecten zwerfvuil en sluikstort. Een specifieke doelplaats aanpakken, werken rond een vuilnisbakkenplan of een eigen project indienen. Het kan allemaal via de projecten zwerfvuil en sluikstort

Voor wie? 

Gemeenten en intercommunales kunnen coachingtrajecten aanvragen. 

Momenteel kunnen gemeenten en intercommunales geen coachingtrajecten aanvragen. Zodra hier verandering in komt, wordt dit gecommuniceerd. Mooimakers is momenteel het concept aan het evalueren.

Wat?

Een coachingtraject duurt 3 jaar en introduceert enkele beproefde maatregelen rond zwerfvuil en sluikstorten in een lokaal bestuur, zoals bv. een vuilnisbakkenplan. Daarnaast is er ook ruimte om te werken rond een aantal thema’s over zwerfvuil en sluikstorten die het lokaal bestuur naar voor schuift. Vlaanderen Mooi voorziet de nodige financiële middelen om nieuwe projecten, extra inspanningen en een deel van de bijkomende personeelskosten op te vangen.

Timing?

Momenteel kunnen gemeenten en intercommunales geen coachingtrajecten aanvragen. In 2022 worden geen nieuwe coachingtrajecten opgestart. U kan wel een project zwerfvuil en sluikstort aanvragen.

Duur?

  • Gewenste termijn: 3 jaar met tussentijdse minimumlimieten
    • Na jaar 1: inventarisatie en registratie van vuilnisbakken, quickscan, opmaak definitief actieplan, selectie hotspots
    • Na jaar 2: aanpassingen en evaluatie van vuilnisbakkenplan, opmaak en evaluatie veegplan, aanpak hotspots
    • Na jaar 3: uitvoering van aanpassingen veegplannen, verspreiding aanpak hotspots, evaluatie coachingtraject
  • 6 maanden na afloop van het coachingtraject wordt een opvolgingsgesprek ingepland.