Rolverdeling in het coachingtraject

Taken van de coach

 • Afnemen van de quickscan
 • Begeleiding bij de opmaak en het opvolgen van de actieplannen 
 • Analyse van de problemen op basis van de beschikbare monitoring, voorstellen voor aanpak van zwerfvuil- en sluikstortproblemen
 • Opstarten (indien nodig) en opvolgen van de interne coördinatiewerking zwerfvuil/sluikstorten tijdens de duur van het coachingtraject 
 • Toelichting van beschikbaar materiaal op Vlaams niveau
 • Faciliteren van het uitwerken van de oplossingen (op basis van onderlinge afspraken)
 • Begeleiding in de administratie van een coachingtraject
 • Alle maatregelen die in het actieplan aan de coach worden toegewezen

 

Taken van de gemeente/intercommunale

 • Verantwoordelijk voor het zwerfvuil- en sluikstortbeleid
 • Organiseren van de interne coördinatievergaderingen
 • Opstellen actieplan onder begeleiding van de coach
 • Aanleveren van alle nodige informatie om actieplan op te maken 
 • Eindverantwoordelijkheid voor goedkeuring en uitvoering van het actieplan 
 • Tijdige en kwaliteitsvolle uitvoering van de maatregelen die aan de gemeente/intercommunale zijn toegewezen in het actieplan. Er is een mandaat om deze acties uit te voeren en budgetten toe te wijzen. 
 • Tijdig signaleren van knelpunten in de uitvoering van het actieplan 

 

Meerwaarde van een coachingtraject

 • Externe blik op de aanpak van hotspots en vuilnisbakken, goede communicatie, organisatie van vegen...
 • Expertise over zwerfvuil en sluikstorten, goede praktijken van andere partners leren kennen
 • Duidelijk zicht op knelpunten en mogelijke manieren van aanpak volgens de 5 pijlers van Mooimakers
 • Prioriteiten stellen in aanpak van zwerfvuil en sluikstorten 
 • Zwerfvuilbeleid bespreekbaar maken
 • Tijd en ruimte maken om het zwerfvuilbeleid te optimaliseren, stramien voor aanpak en blijvende bijsturing van het zwerfvuil- en sluikstortbeleid via interne coördinatie.