Huisstijlrichtlijnen en gebruik logo

Communicatie van externe partijen (niet door Mooimakers en/of zijn communicatiepartners) zoals lokale besturen, Vlaamse partners, bedrijven, pers… moet de onderstaande huisstijlrichtlijnen volgen. 

  • Als je het Mooimakers-logo gebruikt, volg je deze logorichtlijnen (zie ook de projectvoorwaarden) 
  • Enkel Mooimakers zelf mag het Mooimakers-lettertype en andere Mooimakers-huisstijlelementen gebruiken. We vragen je in je eigen huisstijl te werken.
  • Het gebruik van de Vlaamse Leeuw kan alleen als dit tot de bevoegdheid van je organisatie behoort.
  • Download hier het logopakket.

Bij perscommunicatie vragen we:

  • Mooimakers te vermelden en het logo te gebruiken als het gaat over een gezamenlijk project of een project gefinancierd door Mooimakers. 
  • Mooimakers met deze tekst te omschrijven:

Over Mooimakers

Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Mooimakers organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is het merk waaronder Vlaanderen Mooi uitvoering geeft aan haar beleid. Vlaanderen Mooi is het initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg).