Operatie Proper Dolfijn Eksaarde

Samen voor een propere buurt!

Operatie Proper

Motiveer scholen en jeugdverenigingen om mee te doen aan Operatie Proper. Je krijg er niet alleen een propere leefomgeving voor terug, maar ook een mooie beloning.

Beloningssysteem

Operatie Proper is een beloningssysteem voor scholen en jeugdverenigingen. Ons doel is hen een duwtje in de rug te geven om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Hoe? Door te helpen bij het opstellen van een actieplan, maar ook door ondersteuning te bieden (opruimmateriaal, educatieve pakketten …) én hen te bedanken voor de volgehouden inspanningen. Ook als lokaal bestuur krijg je een vergoeding voor de ondersteuning.

DOE MEE EN REIK DE BELONINGEN UIT AAN DE DEELNEMERS!

 

We organiseren een online infosessie voor lokale besturen die voor de eerste keer deelnemen en voor nieuwe medewerkers bij deelnemende lokale besturen. Tijdens deze sessie lichten we het project toe, de werkwijze, het online systeem, enz. Er is uiteraard ruimte om vragen te stellen.

We organiseren de sessie op donderdag 21 september van 10u tot 11u30.

Inschrijven gebeurt via info@mooimakers.be. Vermeld je naam en jouw lokaal bestuur. De infosessie verloopt via Teams. Na je inschrijving mag je de inbellink enkele dagen voor de sessie in je mailbox verwachten.

Hoe werkt Operatie Proper?

 1. Maak een account aan

  De opvolging van het project verloopt via een online platform, gelinkt aan onze website. De contactpersoon van het lokaal bestuur voor Operatie Proper moet een account aanmaken. Daarvoor klik je rechtsboven het scherm op 'Aanmelden' en maak je een account aan.

  Via je account kan je inloggen op onze website en na volgende stap kan je aanmelden op het platform van Operatie Proper.

 2. Registreer je als deelnemende gemeente of intercommunale

  Mail naar info@mooimakers.be om je deelname te bevestigen. Dan voegen we de postcode(s) van je werkingsgebied toe aan de deelnemerslijst.

  In de mail geef je ook de accountgegevens van de contactpersoon door (degene die in de vorige stap het account aangemaakt heeft). Zijn of haar account wordt dan gekoppeld aan het platform met een overzicht van alle inschrijvingen binnen jouw werkingsgebied.

  Zonder jouw deelname kunnen scholen en jeugdverenigingen van jouw werkingsgebied niet deelnemen aan Operatie Proper. Deelname als lokaal bestuur of intercommunale is dus een basisvoorwaarde.

 3. Communiceer over deelname

  Communiceer over jullie deelname naar alle scholen en jeugdverenigingen, en stimuleer hen om een actieplan in te dienen. Vanuit Mooimakers vertrekt er geen communicatie naar alle scholen en verenigingen in Vlaanderen. Wij sturen enkel een nieuwsbrief naar de scholen en verenigingen die in de drie voorbije schooljaren in Operatie Proper inschreven. We rekenen dus op lokale besturen en intercommunales om gericht naar scholen en jeugdverenigingen te communiceren.

  De inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024 lopen van 16 augustus t.e.m. 31 oktober 2023.

  Voor de deelnemers hebben we informatie gebundeld in infobrochures: versie voor lokale besturen, versie voor scholen en versie voor jeugdverenigingen. Verwijs ook naar Operatie Proper | Mooimakers.be.

  Let op! Enkel scholen en jeugdverenigingen mogen deelnemen. Andere types verenigingen niet. Gebruik en communiceer de beslissingsboom bij twijfel.

  Beslissingsboom_OperatieProper

 4. Beoordeel de actieplannen

  Kijk de ingediende actieplannen na. Wanneer een actieplan wordt ingediend, ontvang je een mail.

  • Keur je een actieplan af, dan motiveer je de beslissing. De school of jeugdvereniging kan eventueel een nieuw, bijgestuurd plan indienen (voor de deadline van inschrijving).
  • Keur je een actieplan goed, dan vertrekt een automatische mail met de bevestiging van deelname. Contacteer gerust ook zelf de school of jeugdvereniging.
 5. Volg de actieplannen op

  Volg de ingediende plannen via het online platform op onze website. Je keurt ze goed en voert controles uit om ervoor te zorgen dat de deelnemers goed aan de slag gaan.

  De deelnemers worden gevraagd om te rapporteren op het platform. Voor schooljaar 2023-2024 ligt de deadline op 7 juli 2024. Gerapporteerde acties kan je tijdens het jaar zelfs al goedkeuren. Zo kan je de voortgang goed opvolgen. Uiteraard kan je die ook opvolgen met een bezoekje of telefoontje!

 6. Beoordeel de rapportering

  Deelnemers krijgen de kans om vanaf de goedkeuring van hun actieplan te rapporteren als ze een actie volbracht hebben. Is dat gebeurd, dan kan je als lokaal bestuur die rapportering ook al beoordelen. Keur je die goed, dan staat die al goed voor de rest van het jaar. Keur je die af, dan krijgt de deelnemer nog de kans om een nieuwe rapportering in te dienen ten laatste op de deadline van rapportering. Voor 2023-2024 ligt die op 7 juli 2024. Rapporteren na die datum kan niet meer. Neem die datum mee in communicatie naar deelnemers.

  Alle rapporteringen moeten ten laatste op 15 augustus beoordeeld zijn. Respecteer deze deadline, zodat de deelnemers hun beloning kunnen ontvangen. Na deze datum worden geen beloningen meer toegekend.

  In het online platform zal je de rapportering kunnen opvolgen.

 7. Reik de beloning(en) uit

  Als voorlaatste stap reik je de beloning uit aan de scholen en verenigingen met goedgekeurde rapporteringen.

  Je neemt contact op met scholen en gemeenten om afspraken te maken rond de uitkering van de beloning (hoe/wanneer/...). Als lokaal bestuur prefinancier je de beloning.

  De waarde van beloning hangt vast aan de gekozen actiepunten. De beloning zal variëren tussen € 475 en € 975. De samenstelling van het actieplan zal het exacte bedrag van de beloning bepalen.

  Via de webshop kan je beloningscheques bestellen. Zo kan je de uitreiking van de beloning wat meer cachet geven.

 8. Vraag de terugbetaling aan

  Zijn de beloningen uitgereikt, dan kan je de terugbetaling aanvragen bij Mooimakers. Die terugbetaling moet je aanvragen vóór 1 november en kan pas van zodra alle rapporteringen onder jouw verantwoordelijkheid goed- of afgekeurd zijn.

  Per voltooid actieplan ontvang je als lokaal bestuur een vergoeding van € 250. Je kan de vergoeding één keer per schooljaar aanvragen, nadat alle actieplannen voltooid zijn (dit wil zeggen: alle beloningen uitgereikt en de terugbetaling aangevraagd werd). De vergoeding ontvang je samen met de terugbetaling van de beloning van de deelnemers.

Video GBS De Plataan

Testimonial GBS De Plataan

Operatie Proper Sint-Calasanzinstituut

Testimonial Sint-Calasanzinstituut

Operatie Proper Chiro Achter-Olen

Testimonial Chiro Achter-Olen