Educatief aanbod voor middelbare school

Lespakketten per graad

Het is niet altijd eenvoudig om een boodschap te vertalen naar een taal die jongeren aanspreekt. Daarom vind je hieronder lespakketten rond zwerfvuil, voor leerkrachten van het secundair onderwijs. De pakketten bevatten kant-en-klare lesfiches en didactisch materiaal voor verschillende vakken uit alle graden van het ASO, TSO, BSO en KSO.

Nudging middelbare scholen

Nudgingproject

Met het project ‘Nudging op school’ gaan we voor een diepere aanpak rond zwerfvuil op secundaire scholen.

Met kleine en grote (subtiele) ingrepen stimuleren we het juiste gedrag bij 12- tot 18-jarigen.

NUDGING...?

Nudging betekent letterlijk 'een zetje geven'. Positieve keuzes worden op een subtiele manier naar voren geschoven, zonder de andere keuzeopties weg te nemen of te benadelen. Concreet betekent dit het afval in de juiste vuilnisbak gooien. Je kan die handeling logisch en eenvoudig laten lijken met ingrepen zoals:

  • een vuilnisbak plaatsen in de looplijn van jongeren
  • alle vuilnisbakken een herkenbare kleur geven
  • zitbanken op de speelplaats anders zetten
  • een afsprakenkader maken met leerkrachten, directie en onderhoudspersoneel
  • gangen ordenen
  • lockers slim plaatsen
  • ...