Week van de Handhaving

Tijdens de Week van de Handhaving vragen we extra aandacht voor sluikstort en zwerfvuil door:

 • Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren)
 • Overtreders te beboeten
 • Positieve acties van burgers te waarderen

We benaderen handhaving dus in de ruime zin van het woord. We richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat ze niet zomaar afval kunnen achterlaten op het openbaar domein door eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen... Zo willen we de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren. 

 

De Week van de Handhaving vindt plaats van 7 t.e.m. 13 oktober 2024.

Week van de Handhaving

Alles wat je moet weten

 • Waarom en voor wie?
  • Zwerfvuil en sluikstort kosten de lokale en andere overheden handenvol geld, dat veel nuttiger kan besteed worden. 
  • Ook de milieu-impact is niet gering. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt.
  • Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstort terechtkomt, is bovendien verloren voor recyclage. 
  • Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan. Lokale overheden krijgen veel klachten, het frustreert degenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel. 

  Alle handhavers kunnen deelnemen: politie, GAS-vaststellers, lokale of gewestelijke toezichthouders, bijzondere veldwachters, inspecteurs van de Lijn…

  Zelfs als je geen handhavende bevoegdheid hebt, maar regelmatig geconfronteerd wordt met mensen die afval achterlaten in het openbare domein, kan je mensen actief aanspreken om hun gedrag bij te sturen. Zo verhoogt de sociale controle. Uiteraard kan dit enkel als de situatie veilig is. 

 • Welke inzet wordt gevraagd?

  De organisatie bepaalt zelf waar en wanneer ze medewerkers inzet. De lokale overheid staat dicht bij de inwoners en is goed geplaatst om te bepalen waar de inzet van mensen en middelen het meeste nut heeft. Je hoeft dus niet de hele week al je mensen vrij te maken om deel te nemen aan de actie. Soms kan het ook efficiënt zijn om tijdens rustige momenten van de dienst extra uit te kijken naar vervuilers.

 • Waar kan ik mijn actie(s) registreren?

  Via onderstaande button kan je je acties naar aanleiding van de Week van de Handhaving registreren.

  De registratiemodule wordt na het startmoment (in juni) opengezet.

 • Welke gegevens moet ik tijdens de Week van de Handhaving bijhouden?

  Download het formulier (pdf) voor verzameling van de gegevens. Dit formulier dient nadien als basis voor de rapportering via de module.

 • Hoe rapporteer ik over mijn actie(s)?

  Via onderstaande knop kan je over je acties tijdens de Week van de Handhaving rapporteren. Je kan hier ook meteen de geregistreerde actieplannen bekijken. Rapporteren kan tijdens de volledige maand oktober.

 • Heb ik recht op een vergoeding?

  Gemeenten en/of intercommunales die kunnen rekenen op een forfaitaire financiële vergoeding van 750 euro per jaar, op voorwaarde dat ze rapporteren over hun lokale acties tijdens de Week van de Handhaving en de resultaten ervan.

  Eind oktober/begin november krijg je van Mooimakers een mail om de vergoeding aan te vragen. Deze dient aangevraagd te worden voor 30 november.

Heatmap

Elke gemeente met een actieplan geregistreerd in de module kleurt blauw op de heatmap. Gemeenten, intercommunales, politiezones en de Vlaamse partners kunnen elk hun eigen actieplan registreren. Hoe meer partners met een actieplan, hoe blauwer de gemeente kleurt. Plan vandaag nog jouw actie en zet jouw Week van de Handhaving mee op de kaart!

Legende: aantal partners met actieplannen
0
4