Specifiek voor een intercommunaal coachingtraject

Intercommunales kunnen voor een aantal gemeentes van hun werkingsgebied inschrijven. Hun traject wordt op dezelfde manier beoordeeld en heeft dezelfde verplichte actiepunten als een gemeentelijk traject. Het traject duurt ook 3 jaar en intercommunales kunnen ook vrije actiepunten toevoegen. Hun traject wijkt echter af op een aantal punten.

  • De verantwoordelijke van het coachingtraject moet al in dienst zijn bij het indienen van het coachingtraject
  • De intercommunale heeft het akkoord van elke gemeente waarvoor ze intekenen en laat de ontwerpactieplannen door elke gemeente goedkeuren
  • Een intercommunale kan per VTE vrijgesteld voor het coachingtraject voor max. 8 gemeentes indienen
  • Per deelnemende gemeente ontvangt een intercommunale een maximale subsidie van 30.000 euro
  • Bij het motivatiegesprek is de verantwoordelijke voor het coachingtraject van de intercommunale aanwezig, samen met 2 verantwoordelijken van gemeentes met liefst een divers karakter
  • Een gemeente kan niet tegelijkertijd in een individueel en een intercommunaal coachingtraject zitten

Vrije actiepunten moeten per deelnemende gemeente verduidelijkt worden in het ontwerpactieplan.